Záruka pro děti

Evropská komise dne 25. března 2021 vydala návrh Doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti (dále jen „Záruka pro děti“). Záruka pro děti byla schválena na zasedání Rady ministrů práce a sociálních věcí dne 14. června 2021.

Cílem Záruky pro děti je napomoci z evropské úrovně v úsilí členských států předcházet sociálnímu vyloučení dětí a zajistit přístup dětí v nouzi ke kvalitním klíčovým službám. Záruka se vztahuje na „děti v nouzi“, jimiž se rozumí osoby mladší 18 let, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením. Přesnou cílovou skupinu dětí si ve svých národních akčních plánech definují členské státy samostatně.

Záruka pro děti je rozdělena do několika oblastí, ve kterých jsou členským státům doporučeny aktivity a opatření. Jedná se o oblast účinného a bezplatného přístupu: k předškolnímu vzdělávání a péči, ke vzdělávání a školním činnostem; ke zdravému jídlu každý školní den; k účinné a bezplatné zdravotní péči; k dostatečné a zdravé výživě a k odpovídajícímu bydlení.

Členské státy v návaznosti na vydání Záruky pro děti vypracují národní akční plán pro období do roku 2030.

Materiál je dostupný v anglickém jazyce zde: Council adopts European Child Guarantee - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

Poslední aktualizace: 11. 10. 2021