2015/11973-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se změn na pracovních pozicích dle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě v rámci MPSV

Ve věci informací a podkladů týkajících se změn na pracovních pozicích dle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě v rámci MPSV

2015/11973-112

Menu