2012/82198-102 Výše průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců se středoškolským vzděláním zakončeným výučním listem v oboru kuchař

Výše průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců se středoškolským vzděláním zakončeným výučním listem v oboru kuchař

2012/82198-102

Menu