2011/59664-81 Informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

2011/59664-81

Dotaz:

(ze dne 8. 8. 2011)

Žadatel na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vznesl následující dotazy :

  • Jaký je objem finančních prostředků v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost zbývající do konce programovacího období?
  • Kolik zaměstnanců ministerstva se na administrování tohoto operačního programu podílí?
  • Zadáváte některé činnosti související s OP LZZ také externím subjektům?
  • Pokud ano, v jakém rozsahu (vyjádřeno celkovou finanční částkou na tyto služby)?

Odpověď oddělení koordinace a svodných agend ESF:

  • Na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost bylo vyčleněno celkem 2,16 mld. €, na výzvách je již alokováno přes 53 mld. Kč, to nicméně nezaručuje, že budou všechny finance z těchto výzev vyčerpány. Právní akt byl vydán projektům v celkové hodnotě 36.7 mld. Kč, to znamená, že alokováno je již 70 % částky na OP LZZ. Je nicméně potřeba vždy brát v úvahu kurzovní rozdíl, díky kterému se částka může mírně lišit. Aktualizované informace týkající se čerpání dle jednotlivých prioritních os naleznete také na našich stránkách http://www.esfcr.cz/statisticka-data-cerpani .
  • Počet zaměstnanců podílejících se na administrování OP LZZ se v čase mění v závislosti na náročnosti administrace, 90 systemizovaných míst ministerstva spadá do sekce , která má na starosti fondy EU, další místa jsou hrazena přímo z technické pomoci OP LZZ.
  • Ano, v současné chvíli se externí subjekt podílí na administrování tří oblastí podpory – 1.1, 3.4 a 5.1. Informace o pomoci ze strany externího administrátora naleznete na stránkách www.esfcr.cz, 1.1 a 3.4 a 5.1 .
  • Předpokládané hodnoty zakázek byly vyhlášeny na částky 180 000 000 Kč bez DPH (http://www.esfcr.cz/zakazky/vyber-externiho-administratora-operacniho-programu-lidske-1) a 61 000 000 Kč bez DPH (http://www.esfcr.cz/zakazky/vyber-externiho-administratora-operacniho-programu-lidske). Přesné částky, na které byly uzavřeny smlouvy, budou zveřejněny na webu ministerstva.

V případě dalších dotazů na OP LZZ se můžete obrátit přímo na esf@mpsv.cz.

S pozdravem

Menu