Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministryně

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

Robin Povšík
náměstek člena vlády
profesní životopis
 

Ing. Michal Pícl
náměstek člena vlády
profesní životopis
 • 19. odbor kabinet ministryně
  (tel. ústředna: 221 921 111)
  • 191. oddělení sekretariát ministryně
  • 196. oddělení poradců
  • 198. oddělení koncepčně analytické

Mgr. Petr Bubela
ředitel odboru
profesní životopis
 • Samostatná oddělení
  • 194. oddělení parlamentní a vládní agendy
  • 195. oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
 
 • 12. odbor interního auditu a kontroly
  (tel. sekretariát: 221 922 426)
  • 121. oddělení auditů prostředků EU
  • 122. oddělení auditů a kontrol výkonu státní správy
  • 123. oddělení auditů a kontrol
Ing. Dana Zemánková
Ing. Dana Zemánková
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 16. odbor tiskový
  (tel. sekretariát: 221 922 059)
  • 161. oddělení tiskové
  • 162. oddělení PR a elektronické komunikace

Felipe Kut Citores, DiS.
ředitel odboru

2. Sekce podpory seniorů

 

Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová
náměstkyně pro řízení sekce
profesní životopis
 • 200. sekretariát
  (tel. sekretariát: )
 • 71. odbor sociálního pojištění
  (tel. sekretariát: 221 922 520)
  • 711. oddělení důchodového pojištění
  • 712. oddělení nemocenského a úrazového pojištění
  • 713. oddělení pojistně matematické
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Ing. Tomáš Machanec, MBA
ředitel odboru
profesní životopis
 • 22. odbor sociálních služeb a sociální práce
  (tel. sekretariát: 221 922 396)
  • 221. oddělení koncepce financování sociálních služeb
  • 222. oddělení koncepce sociálních služeb
  • 224. oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
  • 226. oddělení stárnutí a sociálního začleňování
  • 227. oddělení kontrol a veřejnoprávních činností
Mgr. David Pospíšil
Mgr. David Pospíšil
ředitel odboru
profesní životopis
 • 24. odbor inspekce sociálních služeb
  (tel. sekretariát: )
  • 241. oddělení metodiky inspekce sociálních služeb a inspekce hl. m. Praha a Střední Čechy
  • 242. oddělení inspekce sociálních služeb České Budějovice a Jihlava
  • 243. oddělení inspekce sociálních služeb Hradec Králové a Pardubice
  • 244. oddělení inspekce sociálních služeb Olomouc a Ostrava
  • 245. oddělení inspekce sociálních služeb Karlovy Vary a Plzeň
  • 246. oddělení inspekce sociálních služeb Liberec a Ústí nad Labem
  • 247. oddělení inspekce sociálních služeb Brno a Zlín
Mgr. Jana Marie Landová
Mgr. Jana Marie Landová
ředitelka odboru
profesní životopis

3. Sekce státního tajemníka

 

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
státní tajemnice
profesní životopis
 • 301. odd. kancelář státního tajemníka
  (tel. sekretariát: 221 922 815 )
 • 11. odbor personální
  (tel. sekretariát: 221 922 657 )
  • 111. oddělení personální
  • 113. oddělení personálního rozvoje a metodik
Ing. Radka Klimešová
Ing. Radka Klimešová
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 33. odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
  (tel. sekretariát: 221 922 591 )
  • 331. oddělení koordinace státní služby
  • 332. oddělení právní podpory správních činností
JUDr. Jiří Veselý, Ph.D.
JUDr. Jiří Veselý, Ph.D.
ředitel odboru
profesní životopis
 • 32. odbor vnitřní správy
  (tel. sekretariát: 221 922 658)
  • 321. oddělení pro řízení oběhu dokumentů
  • 322. oddělení správy majetku a autoprovozu
Mgr. Ladislav Šimánek
Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru
profesní životopis
 • 34. odbor veřejných zakázek a právní podpory
  (tel. sekretariát: 221 922 547)

  • 341. oddělení veřejných zakázek
  • 342. oddělení centrálních nákupů a právní podpory
Mgr. David Novák
Mgr. David Novák
ředitel odboru
profesní životopis

4. Sekce zaměstnanosti

 

PhDr. Kateřina Štěpánková
náměstkyně pro řízení sekce
profesní životopis

 • 400. sekretariát
  (tel. sekretariát: 221 923 771)
 • 42. odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
  (tel. sekretariát: 221 923 770)
  • 421. oddělení odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti
  • 422. oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání
  • 423. oddělení inspekce a bezpečnosti práce
JUDr. Jaroslav Stádník
JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D.
ředitel odboru
profesní životopis
 • 44. odbor politiky zaměstnanosti
  (tel. sekretariát: 221 923 315)
  • 441. oddělení podpory výzkumu a vývoje
  • 442. oddělení právní podpory zaměstnanosti
  • 443. oddělení projektů a soustavy povolání
  • 444. oddělení strategií a analýz trhu práce

 

Ing. Jiří Šatava, M. A.
ředitel odboru

 • 45. odbor integrace na trh práce
  (tel. sekretariát: 221 922 836)
  • 451. oddělení zahraniční zaměstnanosti
  • 452. oddělení chráněného trhu práce a APZ
  Mgr. Anna Dumont
Mgr. Anna Dumont
ředitelka odboru
profesní životopis (95.01kB)

5. Sekce legislativy

 

Mgr. Dana Roučková
náměstkyně pro řízení sekce
profesní životopis
 • 501. oddělení kancelář náměstka pro legislativu
 
 • 51. odbor legislativní
  (tel. sekretariát: 221 922 605, 221 922 606)
  • 511. oddělení sociální legislativy
  • 512. oddělení obecné legislativy
  • 513. oddělení rozkladové komise

Mgr. Martina Prudilová
ředitelka odboru

profesní životopis
 • 52. odbor pracovněprávní legislativy
  (tel. sekretariát: 221 922 231)
  • 521. oddělení pracovněprávní
  • 522. oddělení mzdověprávní
  • 523. oddělení kolektivního vyjednávání

JUDr. Zdeněk Hejhal
zast. ředitel odboru
 

6. Sekce ekonomická a ICT

 

Ing. Karel Tauchman
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce
profesní životopis

 • 600. sekretariát
  (tel. sekretariát: )
 
 • 601. Samostatné oddělení bezpečnosti informací
 
 • 17. odbor ICT
  (tel. sekretariát: )
  • 171. oddělení provozu komunikační infrastruktury a datových center
  • 172. oddělení aplikací
  • 173. oddělení koncepce a architektury
  • 174. oddělení financování ICT

PhDr. Lenka Druláková
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 35. odbor řízení projektů
  (tel. sekretariát: 221 922 400)
  • 351. oddělení hlavní projektová kancelář
  • 353. oddělení projektů sociální politiky
  • 356. oddělení projektů inovací a budoucnosti trhu práce
Ing. Lada Hlaváčková
Ing. Lada Hlaváčková
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 61. odbor programového financování a statistiky
  (tel. sekretariát: 221 922 628)
  • 611. oddělení programového financování OSS
  • 612. oddělení programového financování dotaci
  • 613. oddělení statistiky a centrálního reportingu

Mgr. Kristýna Bálková
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 62. odbor rozpočtu a účetnictví
  (tel. sekretariát: 221 922 865, 221 922 626)
  • 621. oddělení rozpočtu
  • 622. oddělení metodiky účetnictví a finančního výkaznictví
  • 623. oddělení provozní účtárny
  • 624. oddělení koncepcí a analýz příjmů
Ing. Karel Tauchman
Ing. Karel Tauchman
ředitel odboru
profesní životopis

7. Sekce podpory rodiny

 

Mgr. Kateřina Jirková
náměstkyně pro řízení sekce
profesní životopis
 • 700. sekretariát
  (tel. sekretariát: 221 922 588)
 • 25. odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
  (tel. sekretariát: )
  • 213. oddělení metodické podpory
  • 216. oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti
  • 233. oddělení koncepce náhradní rodinné péče
  • 234. oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 75. odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek
  (tel. sekretariát: 221 923 451)
  • 751. oddělení koncepce nepojistných sociálních a rodinných dávek
  • 752. oddělení metodiky nepojistných sociálních a rodinných dávek
Mgr. Petr Beck
Mgr. Petr Beck 
ředitel odboru
profesní životopis
 • 91. odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek a LPS
  (tel. sekretariát: 221 922 959)
  • 732. oddělení výkonu posudkové služby Praha
  • 733. oddělení výkonu posudkové služby Ústí nad Labem
  • 734. oddělení výkonu posudkové služby Plzeň
  • 735. oddělení výkonu posudkové služby České Budějovice
  • 736. oddělení výkonu posudkové služby Hradec Králové
  • 737. oddělení výkonu posudkové služby Ostrava
  • 738. oddělení výkonu posudkové služby Brno
  • 743. oddělení správních činností nepojistných dávek a koncepce LPS
  • 911. oddělení odvolání a správní agendy Praha
  • 912. oddělení odvolání a správní agendy Středočeský kraj
  • 913. oddělení odvolání a správní agendy Jihočeský kraj
  • 914. oddělení odvolání a správní agendy Plzeňský kraj
  • 915. oddělení odvolání a správní agendy Karlovarský kraj
  • 916. oddělení odvolání a správní agendy Ústecký kraj
  • 917. oddělení odvolání a správní agendy Liberecký kraj
  • 918. oddělení odvolání a správní agendy Královéhradecký kraj
  • 919. oddělení odvolání a správní agendy Pardubický kraj
  • 920. oddělení odvolání a správní agendy kraj Vysočina
  • 921. oddělení odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj
  • 922. oddělení odvolání a správní agendy Olomoucký kraj
  • 923. oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezský kraj
  • 924. oddělení odvolání a správní agendy Zlínský kraj
Mgr. Michal Novák
Mgr. Michal Novák
ředitel odboru
profesní životopis

8. Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce

 

Mgr. Martina Štěpánková, MPA
náměstkyně pro řízení sekce
profesní životopis
 • 800. sekretariát
  (tel. sekretariát: 950 195 740, 950 193 437)
 • 802. oddělení evaluací
 • 81. odbor řízení programů ESF
  (tel. sekretariát: 950 195 602)
  • 811. oddělení metodiky a koordinace
  • 812. oddělení monitorování a reportingu
  • 813. oddělení finančního řízení
  • 815. oddělení podpory implementace
Mgr. Jiří Kinský
Mgr. Jiří Kinský
ředitel odboru
profesní životopis
 • 82. odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita
  (tel. sekretariát: 221 923 350)
  • 821. oddělení projektů systému a regionální podpory zaměstnanosti
  • 822. oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti
  • 823. oddělení projektů podpory zaměstnanosti
  • 824. oddělení projektů adaptability pracovní síly l
  • 825. oddělení projektů adaptability pracovní síly ll
Ing. Kateřina Budínová
Ing. Kateřina Budínová
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 83. odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
  (tel. sekretariát: 950 195 603 )
  • 831. oddělení projektů veřejné správy I
  • 832. oddělení projektů veřejné správy II
  • 833. oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
  • 834. oddělení projektů rovnosti žen a mužů l
  • 835. oddělení projektů rovnosti žen a mužů ll
Mgr. Jana Jirků
Mgr. Jana Jirků
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 85. odbor kontrol evropských programů
  (tel. sekretariát: 950 192 580)
  • 851. oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení
  • 852. oddělení nesrovnalostí a koordinace
  • 853. oddělení kontrol projektů a rizik
JUDr. Monika Barnetová
JUDr. Monika Barnetová
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 87. odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
  (tel. sekretariát: 950 192 631)
  • 871. oddělení systémových projektů
  • 872. oddělení projektů sociálního začleňování
  • 873. oddělení projektů sociálního podnikání
  • 874. oddělení projektů systému služeb
  • 875. oddělení projektů CLLD
Ing. Helena Petroková
Ing. Helena Petroková
ředitelka odboru
profesní životopis
 • 89. odbor ostatních evropských fondů
  • 891. oddělení metodiky ostatních evropských fondů
  • 892. oddělení sociální infrastruktury
 
 • 15. odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce
  (tel. sekretariát: 221 922 300)
  • 151. oddělení Evropské unie
  • 152. oddělení mezinárodní spolupráce
  • 153. ddělení koordinace sociálního zabezpečení
  • 154. oddělení CZ PRES
Mgr. Zuzana Zajarošová
Mgr. Zuzana Zajarošová
ředitelka odboru
profesní životopis

Poslední aktualizace: 9. 7. 2021