Digitalizace informačních karet

Informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců

Jistě víte, že v případě zaměstnávání cizinců vám vzniká povinnost hlásit tuto skutečnost Úřadu práce ČR. V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu jsme přistoupili k plné digitalizaci tohoto úkonu.

Od 1. července je zasílání těchto informací možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním formuláře na webu
  • Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV

 

 

 

 

 

Vyplnění webového formuláře

Informační karta - nástup/změna/ukončení

Sdělení - nástup/změna

Sdělení - ukončení

Pro vyplnění webových formulářů je nezbytné přihlásit se pomocí datové schránky.

 

Zaslání XML souboru datovou zprávou

Informační karta - nástup/změna/ukončení

Sdělení - nástup/změna

Sdělení - ukončení

XML editor umožní vygenerovat XML soubor k následnému zaslání na speciální datovou schránku Úřadu práce: 2akmgv5.

V jedné zprávě můžete odeslat vždy pouze jeden XML soubor.

 

Přímá integrace na rozhraní MPSV

Všechny potřebné informace naleznete na vývojářském portálu MPSV.

Vývojářský portál

 

 

 

Podání v zastoupení je možné pro subjekty, kterým byla zaměstnavatelem vystavena plná moc k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (více na webu ČSSZ).

Informační povinnost zaměstnavatele se považuje za splněnou úspěšným podáním (po kterém zaměstnavatel obdržel do datové schránky osvědčení o digitálním úkonu)

INFORMAČNÍ KARTA = pro občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění (např. občana Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou)

SDĚLENÍ ­ = pro cizince - držitele pracovního oprávnění (povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance)

 

Otázky a odpovědi k informačním kartám

Odpovědi na nejčastější otázky naleznete ZDE.

 

Máte dotaz?

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Call centrum Úřadu práce ČR na čísle 800 77 99 00 nebo e-mailem: callcentrum@uradprace.cz.

 

PO: 8:00 - 17:00 | ÚT: 8:00 - 15:00 | ST: 8:00 - 17:00 | ČT: 8:00 - 15:00 | PÁ: 8:00 - 13:00

 

V případě technických potíží se obraťte na IT podporu MPSV: ITpodpora@mpsv.cz.

 

Jak jsme dále zasílání zjednodušili?

U agendy Informačních karet se bude nově používat pouze jeden formulář, prostřednictvím kterého budete hlásit jak nástup, tak i odchod vašeho zaměstnance. Pokud při nástupu rovnou uvedete i termín ukončení činnosti (např. při poměrech na dobu určitou), který bude dodržen, nemusíte další kartu zasílat.

 

Zaměstnancům úřadu odpadne další manuální činnost a budou se moci více věnovat klientům.

Pojďte s námi rozjet pilotní službu

 

Digitalizace MPSV

Moderní úřad - Kvalitní služby - Spokojený klient

Poslední aktualizace: 16. 7. 2024

Menu