Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Projekt chce podpořit pracovníky v sociálních službách tím, že podrobně zmapuje jejich situaci v oblasti kvalifikačního a dalšího vzdělávání. Hlavní ambicí projektu je navrhnout nový nebo upravit stávající systém vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách. Chceme, aby bylo vzdělávání zajímavé a pracovníky aktivně vyhledávané, aby vycházelo z potřeb praxe a aby poskytlo široké možnosti v jejich profilaci, a tím pádem i profesionalizaci, jak samotných pracovníků v sociálních službách, tak i k profesionalizaci povolání jako takového. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení prestiže povolání.

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925

Rozpočet: 29,2 milionu

Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 31. 10. 2021

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021