Workshop – Dopady nevyhovujícího bydlení na děti

Dne 5. Října 2017 proběhl v prostorách Jedličkova ústavu v Liberci čtvrtý ze série krajských workshopů pořádaných v rámci projektu Podpora sociálního bydlení na téma Dopady nevyhovujícího bydlení na děti. Na akci, kterou zahájila ministryně práce a sociálních věcí, Michaela Marksová, měli přítomní zástupci obcí, neziskových organizací a další odborníci příležitost diskutovat s odborníky z akademické, státní i neziskové sféry o nástrojích a způsobech, jak negativním vlivům špatného bydlení na děti předcházet. Daniel Prokop z agentury MEDIAN rovněž účastníkům představil výsledky nového výzkumu na téma „Dopady nedostačujícího bydlení na vzdělávání dětí.

V levém menu naleznete program workshopu (1) a vybrané prezentace:

2) Agenda sociálního bydlení ve vztahu k institucionální péči o ohrožené děti v ČR (K. Laurelnčíková)
3) Procesem síťování k prevenci ohrožení dítěte (S. Zatloukalová)
4) Zkušenosti obce Velké Hamry s nevyhovujícím bydlením a možnosti řešení (M. Vacková)
5) Dopady nevyhovujícího bydlení na zdraví rodin a dětí v sociálně vyloučených lokalitách (H. Janata)
6) Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR (D. Prokop)
7) V čem mohou a nemohou pomáhat sociální služby v oblasti bydlení (J. Čihák)
8) Dopady nevyhovujícího bydlení na zdraví dětí (R. Ptáček)