Výzvy k předkládání projektů

V současné době došlo již k uzavření všech výzev v oblasti intervence 3.1 administrovaných prostřednictvím IOP na MPSV.

  • 6. výzva – aktivita b) investiční podpora příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit
  • 7. výzva – aktivita a) investiční podporu procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb
  • 8. výzva – aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky