Výsledky dotačního řízení pro rok 2012

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2012 za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2012 vypláceny následovně:

- 1. kolo dotačního řízení 2012 (tj. odeslání žádostí do 27. 9. 2011)
  • 1. splátka - 40% přiznané dotace - do 31. 3. 2012
  • 2. splátka - 30% přiznané dotace - do 31. 5. 2012
  • 3. splátka - 30% přiznané dotace - do 30. 9. 2012