Systémová podpora sociální práce v obcích

logo

Upozorňujeme návštěvníky webové stránky projektu Systémová podpora sociální práce v obcích, že realizace projektu hrazeného z fondu Operační program Zaměstnanost č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527, která probíhala od roku 2016 a zaměřovala se na zlepšení sociálního začleňování a boje s chudobou ke dni 30. dubna 2022 skončila. Všechny projektové výstupy i nadále najdete v sekci „Publikace, výstupy a podklady“ v dolní části stránky. 

PROBĚHLO

KONFERENCE 15. BŘEZNA 2022 

 

Při příležitosti oslav Světového dne sociální práce, jejímž tématem je v letošním roce "spoluvytváření nového eko-sociálního světa - nenechat nikoho stranou" byla realizována konference na téma Sociální práce ve veřejné správě s podtitulem "Rozmanitost spolupráce, nástroje pomoci a péče o duševní zdraví".

K programu, medailonkům a příspěvkům konference, jejíž součástí bylo i předání ocenění "Gratias" - Sociální pracovník roku, které  symbolizuje poděkování sociálním pracovníků za jejich každodenní nelehkou práci a úsilí se kterým mírní dopady a řeší nepříznivou sociální situaci svých klientů se můžete vrátit zde.  

 

 

 

Prezentace vystupujících

 

Videa vystupujících

 

 

                               

GRATIAS - Ocenění v jednotlivých kategoriích letos získali:

Sociální služby – Bc. Pavlína Břeňová, DiS., Naděje, Pobočka Česká Třebová, NZDM – Borek

Veřejná správa – Bc. Josef Chamula, Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Praha 6

• Zdravotnická zařízení – Mgr., Bc. et Bc. Marie Bílková, DiS., LLL domácí péče, s.r.o.

• Vězeňství, školy a školská zařízení – Mgr. Alena Ostrejšová, DiS., Dětský domov Nové Strašecí

• Významný přínos v oblasti sociální práce – Mgr. Marika Jelínková, Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociálních věcí, oddělení rodiny a sociální práce

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 8. 7. 2022