Oblastní kanceláře projektu

V rámci realizace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích zahájily na počátku února a března roku 2017 činnost tři oblastní kanceláře. Jejich hlavním úkolem je úzká spolupráce s obcemi zapojenými do projektu a dále se všemi sociálními pracovníky z veřejné správy.

S ohledem na hlavní cíl projektu, identifikovat a následně pilotně ověřit metodickou roli ministerstva ve vztahu k výkonu sociální práce v přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, bylo v rámci samostatné výzvy vybráno celkem 15 obcí z celé České republiky. Za účelem vzájemného seznámení a umožnění intenzivní komunikace byla zahájena činnost ve třech oblastních kancelářích, od února 2017 v Praze a Olomouci a od března 2017 v Hradci Králové. V každé oblastní kanceláří působí dvoučlenný tým metodiků, který poskytuje nejen spolupracujícím obcím metodickou podporu v souladu s plánovanými aktivitami projektu. Spolupráce pracovníků projektu se od zhruba druhé poloviny roku 2019 nevztahuje pouze na zmíněných 15 obcí, které realizovaly své projekty na podporu oblasti výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti, ale na zcela všechny obce, kde působí sociální pracovníci v rámci veřejné správy. Pro doplnění informací se původně jednalo o těchto 15 obcí:

  • Hradec Králové, Jilemnice, Chrudim, Kolín, Havlíčkův Brod
    (oblastní kancelář Hradec Králové),
  • Litvínov, Most, Lovosice, Kladno, Písek
    (oblastní kancelář Praha),
  • Hodonín, Holešov, Moravský Beroun, Valašské Meziříčí, Bučovice
    (oblastní kancelář Olomouc).

Jaká je náplň práce metodika oblastní kanceláře?

Metodici každé oblastní kanceláře jsou hlavní kontaktní osoby pro danou oblast. Mimo klíčové aktivity projektu také zprostředkovávají kontakt s kolegy ve státní službě Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení a předávají informace z národní úrovně. Hlavní náplní práce je tvorba obsahu a vedení/koordinace kazuistických seminářů pro danou cílovou skupinu – pro sociální pracovníky z veřejné správy a jejich příbuzné profese (např. psycholog, lékař, zdravotní sestra) a spolupráce při vedení metodické porady pro sociální pracovníky z veřejné správy. Oblastní metodici se podílí na tvorbě obsahu workshopů, metodických školení/seminářů a dvou konferencí – v první řadě mapují ve svých oblastech, jaká témata a příklady z praxe chtějí samotní sociální pracovníci z veřejné správy diskutovat na výše zmíněných aktivitách. Dále metodici projevují aktivní účast na těchto setkáních formou facilitace pracovních skupin. Podílí se také na tvorbě obsahu a odborné revizi odborných publikací, na Podkladu pro stanovení minimálního standardu činností sociální práce v obci, na osvětové a informační kampani, na tvorbě a obsahu informačního webu. V neposlední řadě zpracovávají podklady a výstupy z projektu (přidělených v rámci rozdělení činností v realizačním týmu) s cílem použít tyto k další metodické a koncepční činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poslední aktualizace: 18. 12. 2020