Prostředky krajům pro nestátní neziskové subjekty

Vyhlášení dotačního výběrového řízení MPSV pro rok 2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb vyhlašuje pro rok 2006 dotační program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Dotační výběrové řízení je určeno krajům. Podmínky dotačního výběrového řízení jsou stanoveny "Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006".

Žádost o dotaci je možné podat do 18. listopadu 2005 na adresu: Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.