Programové financování investičních akcí kapitoly 313 MPSV

Postup žadatele o dotaci ze státního rozpočtu při podání žádosti:
  1. postupuje podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
  2. dodržuje pokyn Ministerstva financí č. R 1-2010 k vyhlášce
  3. splní požadavky schválené dokumentace programu
  4. vyplní formuláře podle přílohy 2 vyhlášky
  5. zpracuje a předloží k žádosti podklady požadované v dokumentací programu podle charakteru akce (stavební nebo nestavební)
  6. vyplní formulář - "Žádost o dotaci"

Doklady budou zaslány žadatelem jak v písemné formě, tak i elektronickou cestou (např. na CD).

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce dotačních programů zašle žadateli Registraci akce včetně podmínek realizace akce, bude-li žádost o dotaci přijata, nebo vrátí podklady zpět žadateli.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce dotačních programů si vyhrazuje právo změny v souvislosti se změnami dokumentace, legislativními dopady vyplývajícími z dokumentů schválených Vládou ČR, PSP ČR a Ministerstvem financí ČR.