Legislativa

 • Vyhláška č. 40/2001 Sb. (151.66kB)
  • o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
 • Vyhláška č. 560/2006 Sb. (414.93kB)
  • účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
 • Zákon č. 218/2000 Sb. ze dne 27.6.2000 (257.17kB)
  • o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
   (Změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ze dne 27. června 2000: změna 493/2000 Sb., změna 141/2001 Sb., změna 187/2001 Sb., změna 450/2001 Sb., změna 320/2001 Sb., změna 202/2002 Sb., změna 320/2002 Sb., změna 479/2003 Sb., změna 479/2003 Sb. (část), změna 186/2004 Sb., 257/2004 Sb., změna 482/2004 Sb., změna 436/2004 Sb., změna 1/2005 Sb., změna 127/2005 Sb., změna 377/2005 Sb., změna 361/2005 Sb., změna 546/2005 Sb., změna 130/2006 Sb., změna 230/2006 Sb., změna 138/2006 Sb., změna 140/2006 Sb., změna 112/2006 Sb.)