Program pilotních (inovativních) projektů

Upozornění

Ministerstvo práce a sociální ČR (dále jen "MPSV ČR") vytvořilo "Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2003 pro Program pilotních (inovativních) projektů". Formulář Žádosti se skládá ze dvou částí - obecné části a specifické části. Obecná část obsahuje základní informace o žadateli, specifická část obsahuje souhrnné informace vztahující se k vybranému subprogramu. K obecné části Žádosti je nutné připojit vždy příslušnou specifickou část s ohledem na vybraný subprogram.

Žádost by měla být zpracována ve smyslu již zveřejněných dokumentů MPSV ČR - Typologie sociálních služeb, Standardy kvality sociálních služeb a Komunitní plánování - věc veřejná.