Program pilotních, inovativních projektů

Ministerstvo práce a sociální ČR (dále jen "MPSV ČR") vytvořilo "Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2004 pro Program pilotních, inovativních projektů". Formulář Žádosti se skládá ze dvou částí - obecné části a specifické části. Obecná část obsahuje základní informace o žadateli, specifická část obsahuje souhrnné informace vztahující se vždy k vybrané oblasti. K obecné části Žádosti je nutné připojit vždy příslušnou specifickou část s ohledem na vybranou oblast.