Moduly IS sociálních služeb pro kraje a Hlavní město Prahu

Pracovníci KÚ a magistrátu Hl. města Prahy mají v rámci IS sociálních služeb k dispozici dva moduly realizované na základě § 86 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 • OKslužby - registr pro vedení registru sociálních služeb
 • OKslužby - poskytovatel pro:
  1. kontrolu výkazů poskytovatelů sociálních služeb 
  2. podáni žádosti o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb na MPSV
  3. vyjádření se k žádostem poskytovatelů sociálních služeb o dotaci v programu B
  4. dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb žádajících o dotaci v programu A (stanovení termínů žádostí, hodnocení, stanovení výše dotace atd.)
  5. podání průbežného a konečného přehledu o čerpání dotace

Aktuality

 • 16.5.2023: Z důvodu plánované údržby síťových prvků na MPSV nebude systém dostupný v pátek 19.5.2023 od 16 hodin. Údržba je plánována přibližně na jednu hodinu. 
 • 28.5.2021: Z důvodu zvýšení bezpečnosti HTTPS bude v následujících dnech vypnut zastaralý šifrovací komunikační protokol TLS v. 1.1.
  Pro správný chod aplikace je tedy potřeba mít v nastavení Java (prostřednictvím Java Control Panel na záložce Advanced) povolen (mimo jiné) protokol TLS 1.2. 
 • 12.5.2021: Z důvodu plánovaného vypnutí datového centra nebude systém dostupný od pátku 14.5.2021 od 15 hodin do soboty 15.5.2021 do 24 hodin.
 • 3.3.2021: Z důvodu optimalizace datového centra nebude systém dostupný v sobotu 6.3.2021 od 16 do 24 hodin.
 • 31.12.2019: Aplikace nově v souladu s vyhláškou 82/2018 vyžaduje, aby přihlašovací heslo mělo min. 12 znaků (pro uživatele s oprávněním správy systému 17 znaků). Heslo může obsahovat libovolné znaky. Heslo je nutné měnit každých 18 měsíců. Uživatel může změnit heslo nejdříve po 30 minutách. Uživatel, jehož heslo nesplňuje uvedené podmínky, bude při spuštění aplikace vyzván k zadání nového hesla.
 • 16.11.2017: Aktualizace šablon exportů žádostí o dotace.
 • 17.08.2016: Export dat výkazů byl rozšířen o příjmy od krajů a příjmy od obcí. Exporty nákladů a výnosů byly přemístěny do úlohy Plánované exporty Podrobněji viz manuál. Šablony exportů výkazů jsou ke stažení zde.
 • 26.07.2016: Byla vydána nová příručka k založení a správě uživatelských účtů: Pro vytvoření nového účtu k aplikaci OKnouze/Okslužby se nezasílá na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů. U ostatních aplikací je nutno souhlas se zpracováním osobních údajů na MPSV nadále zasílat.
 • 05.07.2016: K dispozici je uživatelská příručka k výkazům sociálních služeb obsahující popis exportu dat výkazů - viz dole.
 • 21.03.2016: Ke stažení je připravena šablona exportu konečného přehledu o čerpání dotace - viz níže.
 • 29.02.2016: Dne 25.2.2016 byla nainstalována nová verze aplikace, která obsahuje podání konečného přehledu o čerpání dotace a umožňuje mimo jiné snížit nebo zrušit dotaci přiznanou ve vyhodnocení, evidovat vzdání se dotace, vratky a celkové náklady a výnosy uvedené ve vyúčtování podpořené služby. Podorbněji v uživatelské příručce, která je ke stažení níže.
 • 05.10.2015: Dne 29.9.2015 byla nainstalována nová verze aplikace. Obsahuje zejména tyto změny: výpočet finanční podpory podle metodiky MPSV, náhled na žádosti o dotace na podporu rodiny, v hodnocení rozpočtu je úloha pro náhled na hodnocení rozpočtu žádosti ze zvoleného dotačního kola minulého dotačního roku. Podrobněji níže v uživatelské příručce.
 • 16.09.2015: Manuál pro založení a správu uživatelských účtů byl doplněn zejména o popis změny hesla.
 • 28.08.2015: Byla nainstalována nová verze aplikace OKslužby - poskytovatel. Změny jsou pospány v aktualizovaném manuálu (je k dispozici níže) a v manuálu pro poskytovatele

Informace o provozu aplikací (stav systému, dostupnost systému a kontakty na hotline): OKslužby - registr (je vyžadován uživatelský účet k tomuto portálu), OKslužby - poskytovatel.

Uživatelské příručky k aplikacím aj. si můžete stáhnout z odkazů umístěných níže. 

Přístup k aplikacím: 

Uživatelské účty: Jeden uživatelský účet lze použít k přístupu k oběma aplikacím. Pro práci v aplikaci musí pak být uživateli nastaveno příslušné oprávnění. Uživatelský účet zřizuje uživatel s oprávněním správy systému, a to v aplikaci OKslužby - registr (i pro uživatele aplikace OKslužby - poskytovatel). Podmínkou pro zřízení účtu je, aby budoucí uživatel zaslal odboru provozu informačních a komunikačních technologií MPSV podepsaný  souhlas se zpracováním osobních údajů (24.5 kB), a to prostředníctvím datové schránky MPSV: sc9aavg - odbor provozu informačních a komunikačních technologií.

Technické podmínky pro spuštění aplikací

Založení a správa uživatelských účtů (814.5 kB)

Poslední aktualizace: 16. 5. 2023