Moduly IS sociálních služeb pro kraje a Hlavní město Prahu

Pracovníci KÚ a magistrátu Hl. města Prahy mají v rámci IS sociálních služeb k dispozici dva moduly realizované na základě § 86 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 • OKslužby - registr pro vedení registru sociálních služeb
 • OKslužby - poskytovatel pro:
  1. kontrolu výkazů poskytovatelů sociálních služeb 
  2. podáni žádosti o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb na MPSV
  3. vyjádření se k žádostem poskytovatelů sociálních služeb o dotaci v programu B
  4. dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb žádajících o dotaci v programu A (stanovení termínů žádostí, hodnocení, stanovení výše dotace atd.)
  5. podání průbežného a konečného přehledu o čerpání dotace

Aktuality

 • 16.11.2017: Aktualizace šablon exportů žádostí o dotace.
 • 17.08.2016: Export dat výkazů byl rozšířen o příjmy od krajů a příjmy od obcí. Exporty nákladů a výnosů byly přemístěny do úlohy Plánované exporty Podrobněji viz manuál. Šablony exportů výkazů jsou ke stažení zde.
 • 26.07.2016: Byla vydána nová příručka k založení a správě uživatelských účtů: Pro vytvoření nového účtu k aplikaci OKnouze/Okslužby se nezasílá na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů. U ostatních aplikací je nutno souhlas se zpracováním osobních údajů na MPSV nadále zasílat.
 • 05.07.2016: K dispozici je uživatelská příručka k výkazům sociálních služeb obsahující popis exportu dat výkazů - viz dole.
 • 21.03.2016: Ke stažení je připravena šablona exportu konečného přehledu o čerpání dotace - viz níže.
 • 29.02.2016: Dne 25.2.2016 byla nainstalována nová verze aplikace, která obsahuje podání konečného přehledu o čerpání dotace a umožňuje mimo jiné snížit nebo zrušit dotaci přiznanou ve vyhodnocení, evidovat vzdání se dotace, vratky a celkové náklady a výnosy uvedené ve vyúčtování podpořené služby. Podorbněji v uživatelské příručce, která je ke stažení níže.
 • 05.10.2015: Dne 29.9.2015 byla nainstalována nová verze aplikace. Obsahuje zejména tyto změny: výpočet finanční podpory podle metodiky MPSV, náhled na žádosti o dotace na podporu rodiny, v hodnocení rozpočtu je úloha pro náhled na hodnocení rozpočtu žádosti ze zvoleného dotačního kola minulého dotačního roku. Podrobněji níže v uživatelské příručce.
 • 16.09.2015: Manuál pro založení a správu uživatelských účtů byl doplněn zejména o popis změny hesla.
 • 28.08.2015: Byla nainstalována nová verze aplikace OKslužby - poskytovatel. Změny jsou pospány v aktualizovaném manuálu (je k dispozici níže) a v manuálu pro poskytovatele

Informace o provozu aplikací (stav systému, dostupnost systému a kontakty na hotline): OKslužby - registr (je vyžadován uživatelský účet k tomuto portálu), OKslužby - poskytovatel.

Uživatelské příručky k aplikacím aj. si můžete stáhnout z odkazů umístěných níže. 

Přístup k aplikacím: 

Uživatelské účty: Jeden uživatelský účet lze použít k přístupu k oběma aplikacím. Pro práci v aplikaci musí pak být uživateli nastaveno příslušné oprávnění. Uživatelský účet zřizuje uživatel s oprávněním správy systému, a to v aplikaci OKslužby - registr (i pro uživatele aplikace OKslužby - poskytovatel). Podmínkou pro zřízení účtu je, aby budoucí uživatel zaslal odboru provozu informačních a komunikačních technologií MPSV podepsaný  souhlas se zpracováním osobních údajů (24.5kB), a to prostředníctvím datové schránky MPSV: sc9aavg - odbor provozu informačních a komunikačních technologií.

Technické podmínky pro spuštění aplikací

Založení a správa uživatelských účtů (814.5kB)