Informace pro organizace zaměřené na aktivity ve prospěch seniorů

 

Žádosti o dotace ze státního rozpočtu v dotačním programu "Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností" se podávají výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - senior.

Prostřednictvím této aplikace se rovněž podávají:

 • upravené rozpočty
 • námitky proti výši přiznané dotace nebo jejímu nepřiznání
 • hlášení změn
 • oznámení o vzdání se dotace
 • vyúčtování dotace
 • Podmínkou používání aplikace, a tedy i podání žádosti o dotaci, je získání tzv. uživatelského účtu k aplikaci, který založí MPSV na základě obdrženého Souhlasu se zpracováním osobních údajů (31kB). Nepřehlédněte prosím pokyny k vyplnění tiskopisu souhlasu. Více informací naleznete zde.
 • Žadatelům doporučujeme požádat o zřízení uživatelského účtu s dostatečným předstihem před termínem pro podání žádosti. Organizace, které mají účet k přístupu k aplikacím OKslužby - rodina anebo OKslužby - poskytovatel, mohou tento účet použít i k přístupu k aplikaci OKslužby - senior, avšak musí zaslat MPSV žádost o povolení k přístupu k aplikaci OKslužby - senior.
 • V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníky odboru MPSV: e-mail: vua@mpsv.cz anebo pracovníky hotline.
 • Informace o stavu provozu aplikace, adresu, ze které je možné aplikaci spustit, manuál k aplikaci, kontakty na hotline a další informace naleznete zde.

Aktuality:
 • 6. 2. 2019: Od 31. 1. 2019 lze pro provoz aplikace využít verzi java 11. Postup instalace a spuštění aplikace pomocí java 11 je uveden na spouštěcí stránce aplikace.
 • Z důvodu migrace serverů na MPSV nebude systém dostupný od pátku 22.6.2018 18:00 do neděle 24.6.2018 20:00.
 • 06.12.2017: Žádosti o dotace na rok 2018 je nutno podat do 21.1.2018 (včetně).
   
Upozornění: Pokud chcete být informováni o každé změně informací na této stránce, zaregistrujte se (vpravo nahoře) a pomocí ikony "oka" si nastavte zasílání upozornění o změnách na svou emailovou adresu.