Postup pro získání přístupu k aplikaci OKslužby - poskytovatel, OKslužby - rodina a OKslužby - senior

1. Pravidla přístupu uživatelů k aplikaci

Z důvodu bezpečnosti a identifikace uživatele se uživatelé do všech aplikací autentizují pomocí uživatelského jména a hesla.

Přístup k aplikaci OKslužby - poskytovatel
  • Organizace uživatele musí být registrována jako poskytovatel sociálních služeb.
  • Uživatelé, kteří mají uživatelský účet k aplikaci OKslužby – rodina anebo OKslužby – senior, mohou své uživatelské jméno a heslo použít i k přihlášení k aplikaci OKslužby – poskytovatel.
  • Jestliže uživatel nemá uživatelský účet k žádné z těchto aplikací, musí zaslat na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého MPSV zřídí uživatelský účet. – viz kap. 2

Přístup k aplikaci OKslužby – rodina

  • Uživatelé, kteří mají uživatelský účet k aplikaci OKslužby – poskytovatel, mohou své uživatelské jméno a heslo použít i k přihlášení k aplikaci OKslužby – rodina, nemusí tedy zasílat nový souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak musí zaslat MPSV žádost o povolení k přístupu k aplikaci OKslužby - rodina.
  • Uživatelé, kteří mají uživatelský účet k aplikaci OKslužby – senior, mohou své uživatelské jméno a heslo použít i k přihlášení k aplikaci OKslužby – rodina, nemusí tedy zasílat nový souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak musí zaslat MPSV žádost o povolení k přístupu k aplikaci OKslužby - rodina (pro žádost o povolení přístupu není formulář).
  • Uživatelé, kteří nemají uživatelský účet k žádné z těchto aplikací, musí zaslat na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého MPSV zřídí uživatelský účet. – viz kap. 2

Přístup k aplikaci OKslužby – senior

  • Uživatelé, kteří mají uživatelský účet k aplikaci OKslužby – poskytovatel nebo OKslužby - rodina, mohou své uživatelské jméno a heslo použít i k přihlášení k aplikaci OKslužby – senior, nemusí tedy zasílat nový souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak musí zaslat MPSV žádost o povolení k přístupu k aplikaci OKslužby - senior (pro žádost o povolení přístupu není formulář).
  • Uživatelé, kteří nemají uživatelský účet k žádné z těchto aplikací, musí zaslat na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů (odkaz na tiskopis, pokyny k vyplnění), na základě kterého MPSV zřídí uživatelský účet. – viz kap. 2

2. Postup pro zavedení uživatelského jména a hesla

Podmínkou pro získání uživatelského jména a hesla (založení uživatelského účtu) je přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci uživatele. Nutnou podmínkou pro přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV je souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlas je nutno zaslat MPSV (viz dále). Bez souhlasu nebude osobě zřízen uživatelský účet a tím jí nebude umožněno přihlášení k aplikaci.

Formuláře souhlasu:

Přečtěte si prosím pokyny k jeho vyplnění.

Oprávnění pracovat s aplikací může mít více zaměstnanců organizace, avšak akce podání (např. žádosti, výkazu) je vyhrazena pouze statutárnímu zástupci organizace anebo uživateli, na kterého uživatel, který je statutárním zástupcem, toto oprávnění delegoval.

Proto je nutné, aby si každá organizace zajistila, aby souhlas se zpracováním osobních údajů zaslal:

  1. její statutární zástupce a případně,
  2. další její zaměstnanci, kteří budou s aplikací pracovat.

 

Kontaktní adresa pro zaslání formulářů nebo žádosti o povolení přístupu

Vyplněné a podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo žádost o povolení přístupu zašlete na adresu: MPSV, ředitel odboru provozu informačních a komunikačních technologií, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 anebo prostřednictvím datové schránky MPSV: sc9aavg - o dbor provozu informačních a komunikačních technologií

MPSV na adresu sídla organizace zašle dopis obsahující informace o zřízení uživatelského účtu včetně přihlašovacích údajů.

Jestliže uživatel přestane být statutárním orgánem, je nutné tuto skutečnost ve vlastním zájmu nahlásit MPSV na výše uvedenou adresu, aby nemohlo dojít k zneužití oprávnění.

Poslední aktualizace: 17. 2. 2023