Nejčastěji pokládané otázky

BREXIT

Osobám, které se vracejí z UK do ČR, velmi doporučujeme požádat u příslušných britských institucí o potvrzení o dobách pojištění, které v UK získaly (vystavuje se na k tomu určených předepsaných formulářích – např. PD U1 pro účely dávek v nezaměstnanosti, případně národním tiskopisem UK s výčtem dob důchodového pojištění) a do ČR přijet již s tímto potvrzením. Předejde se tak zbytečným komunikačním prodlevám při zpracovávání žádostí o dávku (zejména dávku v nezaměstnanosti).

Rovněž doporučujeme uchovat všechny dokumenty související s pobytem a výdělečnou činností v UK (doklad o sociálním pojištění, pracovní smlouvy, rozhodnutí tamních orgánů sociálního zabezpečení, zdravotnickou dokumentaci, doklady o pobytu atd.).

Podrobnější informace zde.

FAQ – často kladené otázky – stav od 1.1.2021

Pobyt a práce občanů UK v ČR po 31.12.2020

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Důchody

Peněžité dávky v mateřství a v odkázanosti na péči

Nezaměstnanost

Nepojistné dávky státní sociální podpory, rodinné dávky