Mezirezortní pracovní skupina k zaměstnávání vězňů, osob po výkonu trestu a osob se záznamem v rejstříku trestů

Mezirezortní pracovní skupina k zaměstnávání vězňů, osob po výkonu trestu a osob se záznamem v rejstříku trestů (dále jen „Pracovní skupina“) vznikla na základě dohody ministryně práce a sociálních věcí a ministra spravedlnosti z iniciativy Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání, a to jako expertní skupina Komise pro sociální začleňování.

Členy skupiny jsou zástupci resortů, institucí a organizací, které se zabývají problematikou vězeňství a výkonu trestu (Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, Úřad práce ČR a další). Pracovní skupina se střídavě setkává na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Ministerstvu spravedlnosti a spolupracuje při tvorbě a aplikaci nástrojů vedoucích k efektivnějšímu začleňování osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a osob se záznamem v rejstříku do společnosti skrze dostupné začleňující služby či jiné formy podpory.