Mezinárodní dvoudenní konference 18. – 19. 11. 2019

Vzhledem k volným kapacitám si vás dovolujeme pozvat na dvoudenní mezinárodní konferenci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích (s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527), která se uskuteční ve dnech 18. – 19. listopadu 2019 na Magistrátu hlavního města v Praze. Součástí konference je i panelová diskuze na téma Věcný záměr zákona o sociální práci, která se uskuteční v podvečerních hodinách v hotelu Olšanka.

Pro účastníky bude zajištěno veškeré občerstvení a ubytování zdarma. Ubytování bude zajištěno v hotelu Olšanka, tedy v místě konání panelové diskuze.

Účast na konferenci bude možné započítat do dalšího vzdělávání.

Program s pozvánkou naleznete v nabídce níže.
PŘIHLAŠOVÁNÍ JE PRODLOUŽENO DO 29. 10. 2019.
Potvrzení účasti Vám bude zasláno nejpozději 30. 10. 2019.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!

 

Kontakty na pracovníky naleznete zde.

 

Poslední aktualizace: 25. 10. 2019