Mapování kompetencí

V rámci projektu Kompetence4.0 byla vytvořena metodika a postupy pro identifikaci nových kompetencí vyžadovaných trhem práce ve vazbě na nové technologické trendy. Hlavním cílem je postihnout globální i lokální trendy v oblasti kvalifikačních požadavků trhu práce a přenést je do počátečního 
Bylo vybráno 10 klíčových sektorů hospodářství, u nichž lze předpokládat významné změny v oblasti kompetencí. Pro každý vybraný sektor vznikla pracovní skupina, složená z odborníků z řad zaměstnavatelů, profesních organizací, středních a vysokých škol, konzultačních a technologických firem a výzkumných organizací v daném sektoru. Pracovní skupiny se více než rok věnovaly analýze nových trendů, které (po)vedou ke změnám charakteru a organizace práce, a tím ke změnám požadavků na kvalifikaci pracovní síly.

Výstupy projektu za každý pilotní sektor:

  • karty identifikovaných nových kompetencí
  • kompetenční pyramidy, zachycující systematicky uspořádané, aktuálně požadované kompetence (podklad pro programy počátečního i dalšího vzdělávání) 
  • karty širokých povolání, detailně popsané kompetenční profily vybraných širokých povolání

Metodika mapování budoucích kompetencí (1.96 MB)

Přílohy Metodiky mapování budoucích kompetencí (2.43 MB)

1 Scénář rozhovorů s lídry v P4.0 (140.21 kB)
2 Struktura karty sektoru (42.21 kB)
3 Karta kompetencí formulář (43.12 kB)
4 Průvodce Kartou kompetencí (417.52 kB)
5 Připomínkovací dotazník Karty kompetencí (197.22 kB)
6 Ukázka vyplněné Karty kompetencí - Herní průmysl (855.2 kB)
7 Měkké kompetence Model K 4.0 (481.22 kB)
8 Připomínkovací dotazník Karty širokého povolání (259.09 kB)
9 Ukázka širokého povolání - Technik informatik (676.29 kB)
 

Karty nových kompetencí Karty kometencí komplet ke stažení (4.36 MB)

Karty kompetencí obsahují soubor několika skupin nových kompetencí. Část čistě sektorovou Karta kompetencí, tedy Analýza sektorových trendů a přehled nových odborných kompetencí a část společnou pro všechny sektory, tedy Průřezové kompetence.  

Elektromobilita (517.03 kB)
Logistika (639.82 kB)
Chemie (424.31 kB)
Stavebnictví (568.63 kB)
Moderní průmyslová-strojírenská výroba (490.15 kB)
ICT - kybernetická bezpečnost (634.17 kB)
Herní průmysl (850.18 kB)
E-commerce (412.03 kB) Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing
Energetika (569.29 kB)
Potravinářství (454.57 kB)

Kompetenční pyramidy  Kompetenční pyramidy komplet ke stažení (1.01 MB)

Kompetenční pyramidy, zachycující systematicky uspořádané, aktuálně požadované kompetence (podklad pro programy počátečního i dalšího vzdělávání).

Elektromobilita (43.31 kB)
Logistika (44.97 kB)
Chemie (44.27 kB)
Stavebnictví (58.96 kB)
Moderní průmyslová-strojírenská výroba (59.72 kB)
ICT - kybernetická bezpečnost (45.58 kB)
Herní průmysl (527.49 kB)
Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing (499.53 kB)
Energetika (57.47 kB)
Potravinářství (56.41 kB)

Karty širokých povolání  Karty širokých povolání komplet ke stažení (7.84 MB)

Karty širokých povolání obsahují detailně popsané kompetenční profily vybraných širokých povolání.

Karty širokých povolání mají formát souboru Excel pro každé z 20 povolání. Na prvním listu souboru (aPyramida) je vykresleno ŠP v pyramidální struktuře na úrovni bloků a klastrů. Podrobný pohled včetně detailu kompetencí v rozbalovací stromové struktuře je na druhém listu souboru (Strom), na posledním listu je kompletní kompetenční profil ŠP v databázové struktuře (aPYRAMIDAdata).
Kompetenční profily ŠP jsou rozpracovány v pyramidální struktuře, tedy v blocích, v rámci bloků v klastrech až do úrovně jednotlivých specifických kompetencí. Tento podrobný kompetenční profil ŠP je podkladem zejm. pro kurikulární dokumenty (RVP, ŠVP) a modularizované programy dalšího vzdělávání, kariérové poradenství a bilanční diagnostiku kompetencí.

 

Autoelektrikář (645.14 kB)

Autotronik (710.39 kB)

Technik výroby baterií (643.97 kB)

Operátor skladování (613.49 kB)

Logistik (645.8 kB)

Operátor gumař plastikář (602.59 kB)

Chemický technik zpracování pryže a plastů (653.36 kB)

Stavební technik (645.85 kB)

Stavební inženýr (696.83 kB)

Technik mechatronik (687.18 kB)

Mechatronik inženýr (788.93 kB)

Technik informatik (674.12 kB) (specializace Technik kybernetické bezpečnosti)

Informatik specialista (783.29 kB) (specializace Specialista kybernetické bezpečnosti)

Herní vývojář (681.71 kB)

Obchodník (641.03 kB)

Specialista marketingu (636.95 kB)

Montér v elektroenergetice (651.67 kB)

Technik v elektroenergetice (712.11 kB)

Výrobce masa a masných výrobků (636.96 kB)

Potravinářský technolog (711.93 kB) (specializace Technik výroby nápojů)

Poslední aktualizace: 27. 1. 2023