Kvalifikační struktura absolventů

Upozornění na změnu dostupnosti interaktivních statistik po přechodné období

Z důvodu přechodu na nové integrované portálové řešení nejsou interaktivní statistiky aktuálně k dispozici. Historická data budou zveřejněna v říjnu 2019.