Kolektivní smlouvy vyššího stupně uložené na MPSV od 1.1.2007

Od 1. 1. 2007 jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněny na internetových stránkách ministerstva.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich dodatky uložené před tímto datem je možné získat na základě žádosti. V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně 10 Kč za každou i započatou stranu.

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění uložené kolektivní smlouvy vyššího stupně
211/2023 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2023 - 2024 (4.01 MB)
211/2023 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu KSVS na roky 2023 - 2032 (4.44 MB)
211/2023 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 4 ke KSVS (1.08 MB)
211/2023 Elektrotechnická asociace České republiky Odborový svaz KOVO Dodatek č. 1 ke KSVS (253.17 kB)
207/2023 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz energetiky a hornictví KSVS na roky 2023 - 2032 (7.62 MB)
207/2023 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na roky 2023 - 2025 (10.52 MB)
110/2023 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2023 (8.18 MB)
110/2023 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství KSVS (pro a.s. a s.r.o.) na rok 2023 (7.73 MB)
110/2023 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2023 (3.33 MB)
110/2023 Svaz zaměstnavatelů Umbrella Mobility Odborový svaz Umbrella Mobility KSVS na rok 2023 a násl. (3.91 MB)
110/2023 Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s. Odborový svaz ECHO Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2022 až 2025 (1.67 MB)
110/2023 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
Dodatek č. 6 ke KSVS na rok 2017 až 2020 (1.21 MB)
110/2023 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2023 (9.06 MB)
110/2023 Asociace leteckého a kosmického průmyslu, z. s. Odborový svaz KOVO KSVS na rok 2023 (12.66 MB)
110/2023 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2023 (540.88 kB)
110/2023 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2023 (488.55 kB)
110/2023 Elektrotechnická asociace České republiky Odborový svaz KOVO KSVS na rok 2023 a 2024 (5.57 MB)
21/2023 Svaz zaměstnavatelů Severočeská voda Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2023 (5.72 MB)
21/2023 Svaz zaměstnavatelů Malá voda Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2023 (9.92 MB)
21/2023 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2023 (6.29 MB)
21/2023 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2023 (5.76 MB)
21/2023 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2023 (10.85 MB)
 
285/2022 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 2 ke KSVS (1.15 MB)
148/2022 Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s. Odborový svaz KOVO KSVS na rok 2022 (6.11 MB)
148/2022 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 4 ke KSVS (381.02 kB)
148/2022 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 3 ke KSVS (458.52 kB)
83/2022 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (477.35 kB)
48/2022 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
Dodatek č. 5 ke KSVS (661.11 kB)
48/2022 Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s. Odborový svaz ECHO KSVS na rok 2022 ‒ 2025 (3.36 MB)
48/2022 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (170.14 kB)
48/2022 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Dodatek č. 1 ke KSVS (242.31 kB)
48/2022 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2022 (6.12 MB)
48/2022 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2022 (6.14 MB)
24/2022 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2022 (4.77 MB)
24/2022 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2022 pro a.s. a s.r.o. (4.23 MB)
24/2022 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
Dodatek č. 1 ke KSVS (179.62 kB)
9/2022 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2022 (3.32 MB)
3/2022 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2022 (5.11 MB)
 
450/2021 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2021 (3.23 MB)
423/2021 Vláda České republiky Odborový svaz státních orgánů a organizací
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Asociace samostatných odbor
KDVS účinná od 1. ledna 2022 (2.59 MB)
422/2021 Elektrotechnická asociace České republiky Odborový svaz KOVO Dodatek č 1 ke KSVS (251.61 kB)
422/2021 Svaz bank a pojišťoven Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví KSVS na období od 11. 2022 do 31. 12. 2025 (4.23 MB)
352/2021 Vláda České republiky Odborový svaz státních orgánů a organizací
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Asociace samostatných odborů
Dodatek ke KDVS účinné od 1. ledna 2019 (392.57 kB)
292/2021 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Dodatek č. 4 ke KSVS na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 (445.75 kB)
292/2021 Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s. Odborovým svaz KOVO KSVS na rok 2021 (12.17 MB)
238/2021 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (3.12 MB)
238/2021 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS (133.09 kB)
201/2021 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu KSVS na léta 2021-2022 (11.92 MB)
201/2021 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2021 (5.91 MB)
144/2021 Svaz dopravy České republiky – sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS na roky 2021-2024 (1.1 MB)
144/2021 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2021 (6.23 MB)
144/2021 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Odborovým svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2021 (6.13 MB)
144/2021 Elektrotechnická asociace České republiky Odborový svaz KOVO KSVS na rok 2021 (9.83 MB)
43/2021 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 3 ke KSVS (1.04 MB)
43/2021 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS 2021 (10.96 MB)
43/2021 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS 2021 (10.98 MB)
43/2021 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
Dodatek č. 4 ke KSVS (1.19 MB)
43/2021 Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s. Odborový svaz ECHO Dodatek č. 6 ke KSVS (1.03 MB)
26/2021 Veolia – Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS 2021 (8.87 MB)
26/2021 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu KSVS 2020 - 2021 (10.54 MB)
26/2021 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Dodatek č. 2 ke KSVS (479.76 kB)
26/2021 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Dodatek č. 3 ke KSVS (492.13 kB)
26/2021 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství KSVS 2021 (4.06 MB)
26/2021 Svaz dopravy České republiky – Sekce MHD Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy -Sekce MHD + VSD KSVS 2021 - 2024 (2.98 MB)
26/2021 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství KSVS 2021 (pro a.s. a s.r.o.) (4.01 MB)
 
317/2020 Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s. Odborový svaz KOVO KSVS 2020 (12.16 MB)
317/2020 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS 2020 – 2022 (10.9 MB)
317/2020 Svaz bank a pojišťoven Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 1 ke KSVS (382.33 kB)
317/2020 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS (976.78 kB)
218/2020 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 2 ke KSVS (1.19 MB)
218/2020 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz energetiky a hornictví Dodatek č. 2 ke KSVS (1,003.68 kB)
91/2020 Svaz chemického průmyslu České republiky Odborový svaz ECHO Dodatek č. 5 ke KSVS na roky 2017 - 2020 (2.17 MB)
91/2020 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
Dodatek č. 3 ke KSVS na roky 2017 - 2020 (1.37 MB)
91/2020 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu Odborovým svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2020 (9.1 MB)
91/2020 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2020 (11.39 MB)
91/2020 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (517.42 kB)
91/2020 Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR Odborový svaz KOVO Dodatek č. 2 ke KSVS (653.68 kB)
91/2020 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (893.14 kB)
2/2020 Veolia – Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2020 (3.12 MB)
2/2020 Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářství OS dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2020 (pro a.s. a s.r.o.) (1.1 MB)
2/2020 Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářství OS dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2020 (1.32 MB)
 
238/2019 Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s. OS KOVO KSVS na rok 2019 (1.05 MB)
201/2019 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2019 (1.12 MB)
201/2019 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2017-2019, část B (517.23 kB)
201/2019 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS na rok 2019 (825.54 kB)
141/2019 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS energetiky a hornictví Dodatek č. 1 ke KSVS (58.58 kB)
141/2019 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 1 ke KSVS (365.77 kB)
141/2019 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství KSVS na roky 2019-2024 (1.45 MB)
93/2019 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2019-2020 (7.5 MB)
93/2019 Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2019 (647.79 kB)
93/2019 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2019 (454.84 kB)
53/2019 Vláda České republiky Odborový svaz státních orgánů a organizací
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Asociace samostatných odborů
KDVS účinná od 1. ledna 2019 (536.02 kB)
41/2019 VEOLIA Svaz zaměstnavatelů Malá Voda OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS na rok 2019 (2.71 MB)
41/2019 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví KSVS na období od
1.12. 2018– 31.12.2020
(925.91 kB)
41/2019 Asociace textilního – oděvního - kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na rok 2019 (947.98 kB)
41/2019 Svaz dopravy ČR – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství – sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2019 (1.34 MB)
41/2019 Svaz dopravy ČR – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství – sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2019 pro a.s. a s.r.o. (1.1 MB)
41/2019 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 2 ke KSVS na
roky 2017 – 2020
(541.83 kB)
41/2019 Svaz chemického průmyslu ČR OS ECHO Dodatek č. 4 ke KSVS na roky 2017 – 2020 (599.33 kB)
41/2019 Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů KSVS na rok 2019 (1.28 MB)
41/2019 Elektrotechnická asociace České republiky OS KOVO KSVS na roky 2019-2020 (7.13 MB)
 
215/2018 Český odborový svaz energetiků,
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
OS ECHO Dodatek č. 1 ke KSVS (305.08 kB)
215/2018 Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO Dodatek č. 3 ke KSVS (408.51 kB)
148/2018 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 1 ke KSVS (985.37 kB)
88/2018 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 1 ke KSVS (653.02 kB)
88/2018 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu KSVS na roky 2017-2019 (495.66 kB)
88/2018 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR OS pracovníků obchodu KSVS na roky 2017-2018 (921.58 kB)
88/2018 Svaz chemického průmyslu ČR OS ECHO Dodatek č. 2 ke KSVS (619.74 kB)
88/2018 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dodatek č. 2 ke KSVS (666.6 kB)
88/2018 Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR OS KOVO KSVS na rok 2018 (1.26 MB)
38/2018 Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na rok 2018 (910.17 kB)
38/2018 Svaz dopravy České republiky – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.) KSVS na rok 2018 pro a. s. a s. r. o. (2.22 MB)
38/2018 Svaz dopravy České republiky – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2018 (1.21 MB)
38/2018 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS energetiky a hornictví KSVS na rok 2018 - 2022 (933.44 kB)
38/2018 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2018 (10.59 MB)
38/2018 Zemědělský svaz České republiky OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS na rok 2018 (1.59 MB)
 
378/2017 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2017 (1.07 MB)
378/2017 Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2017-2020 (718.67 kB)
378/2017 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu KSVS na roky 2018 - 2022 (9.41 MB)
155/2017 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO,
Český odborový svaz energetiků
KSVS na roky 2017-2020 (1.13 MB)
155/2017 Svaz dopravy ČR – sekce MHD OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce MHD/VSD KSVS na rok 2017-2020 (609.71 kB)
155/2017 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2017 pro a. s. a s. r. o. (1.04 MB)
155/2017 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2017 (970.91 kB)
155/2017 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2017 (3.1 MB)
155/2017 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 6 ke KSVS (332.46 kB)
155/2017 Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO KSVS na roky 2017-2020 (7.16 MB)
155/2017 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2017-2018 (2.5 MB)
155/2017 Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na roky 2016-2017 (840.65 kB)
155/2017 Elektrotechnická asociace České republiky OS KOVO KSVS na roky 2017-2018 (7.3 MB)
155/2017 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2017 (906.36 kB)
155/2017 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR OS pracovníků, dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dodatek č. 1 ke KSVS (468.76 kB)
 
312/2016 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 2 ke KSVS (438.05 kB)
312/2016 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR OS energetiky a hornictví Dodatek č. 1 ke KSVS (369.27 kB)
182/2016 Zemědělský svaz ČR OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů KSVS na rok 2016 (1.41 MB)
182/2016 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice OS Stavba,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS na roky 2016-2019 (1.63 MB)
102/2016 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (189.75 kB)
102/2016 Svaz chemického průmyslu ČR OS ECHO KSVS (809.82 kB)
102/2016 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS (909.32 kB)
102/2016 Asociace leteckých výrobců ČR OS KOVO KSVS (11.17 MB)
102/2016 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 5 ke KSVS (487.74 kB)
60/2016 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS (pro a. s. a s. r. o.) (1.04 MB)
60/2016 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS (1.17 MB)
60/2016 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (965.1 kB)
60/2016 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 4 ke KSVS (300.54 kB)
60/2016 Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravy OS dopravy Dodatek č. 1 ke KSVS (303.35 kB)
60/2016 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 2 ke KSVS (779.36 kB)
60/2016 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS (1.98 MB)
60/2016 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 2 ke KSVS (387.07 kB)
42/2016 Vláda České republiky OS státních orgánů a organizací, zastoupený předsedou Bc. Pavlem Bednářem,
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády, zastoupený předsedkyní Ing. Jitkou Šebkovou,
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupený předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou,
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, zastoupený předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem
Sdělení č. 42-2016 - KDVS (22.13 kB)
KDVS 2016 (4.51 MB)
 
190/2015 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (474.97 kB)
190/2015 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dodatek č. 2 ke KSVS (64.29 kB)
190/2015 Asociace leteckých výrobců OS KOVO KSVS - 1. část (7.13 MB)
KSVS - 2. část (6.15 MB)
102/2015 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 1 ke KSVS (388.87 kB)
102/2015 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu KSVS (1,002.89 kB)
102/2015 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 1 ke KSVS (263.22 kB)
44/2015 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS 2015 (1.01 MB)
44/2015 Českomoravská elektrotechnická asociace OS KOVO KSVS 2015 - 2016 (6.76 MB)
příloha (197.87 kB)
44/2015 Unie zaměstnavatelských svazů ČR OS KOVO KSVS 2015 - 2016 (834.26 kB)
44/2015 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR OS pracovníků obchodu KSVS 2015 - 2016 (924.57 kB)
44/2015 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS 2015 - 2016 (908.58 kB)
44/2015 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 3 ke KSVS (462.43 kB)
12/2015 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS (pro a. s. a s. r. o.) (1.12 MB)
12/2015 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS (1.12 MB)
12/2015 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS (882.35 kB)
12/2015 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků KSVS (1.37 MB)
12/2015 Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO KSVS (916.85 kB)
12/2015 Zemědělský svaz České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.22 MB)
 
174/2014 Zemědělský svaz České republiky OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.22 MB)
174/2014 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 2 ke KSVS (388.88 kB)
113/2014 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.23 MB)
113/2014 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 1 ke KSVS (405.52 kB)
113/2014 Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 2 ke KSVS (345.67 kB)
37/2014 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (858.32 kB)
37/2014 Svaz chemického průmyslu ČR Odborový svaz ECHO KSVS (1.14 MB)
37/2014 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 1 ke KSVS (31.23 kB)
37/2014 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO KSVS (11.87 MB)
12/2014 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS (pro a. s. a s. r. o.) (1.4 MB)
12/2014 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství KSVS (1.69 MB)
12/2014 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS (2.96 MB)
12/2014 Asociace textilního –oděvního - kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (728.42 kB)
12/2014 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 1 ke KSVS (531.15 kB)
 
290/2013 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS (1.76 MB)
188/2013 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS (1.62 MB)
188/2013 Českomoravská elektrotechnická asociace OS KOVO Dodatek č. 1 ke KSVS (300.71 kB)
110/2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR OS pracovníků obchodu KSVS 2013-2014 (786.35 kB)
110/2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ČOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu KSVS 2013-2014 (965.71 kB)
110/2013 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu KSVS 2013-2017 (989.35 kB)
110/2013 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR OS energetiky a hornictví KSVS 2013-2017 (1.06 MB)
52/2013 Unie zaměstnavatelských svazů České republiky OS KOVO KSVS 2013-2014 (3.96 MB)
52/2013 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO,
Český odborový svaz energetiků
KSVS 2013 (1.59 MB)
52/2013 Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO KSVS 2013 (740.03 kB)
52/2013 Asociace leteckých výrobců OS KOVO KSVS 2013 (13.83 MB)
52/2013 Zemědělský svaz ČR,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS 2013 (1.26 MB)
52/2013 Asociace sklářského a keramického průmyslu OS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS 2013-2014 (1,010.87 kB)
52/2013 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS 2013 (937.63 kB)
52/2013 Českomoravská elektrotechnická asociace OS KOVO KSVS 2013-2014 (7.21 MB)
přílohy (1.22 MB)
16/2013 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS - 2013 (671.39 kB)
16/2013 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS - 2013 (3.09 MB)
16/2013 Svaz dopravy ČR – Sekce MHD OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS – 2013 - 2016 (525.71 kB)
16/2013 Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství KSVS - 2013 (1.2 MB)
16/2013 Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy KSVS 2013 - 2016 (1.02 MB)
16/2013 Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství KSVS (pro a.s. a s.r.o.) - 2013 (1.13 MB)
 
311/2012 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS (493.45 kB)
272/2012 Svaz bank a pojišťoven Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví KSVS (1.95 MB)
272/2012 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 2 ke KSVS (405.09 kB)
114/2012 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (347.28 kB)
114/2012 Asociace leteckých výrobců OS KOVO KSVS (6.06 MB)
114/2012 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS (448.4 kB)
65/2012 Svaz chemického průmyslu České republiky Odborový svaz ECHO Dodatek č. 1 ke KSVS (2.28 MB)
65/2012 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - Společenstvo těžařů ČR Odborový svaz energetiky a hornictví Dodatek č. 3 ke KSVS (286.24 kB)
34/2012 Svaz sléváren ČR OS KOVO KSVS (840.56 kB)
34/2012 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS (3.05 MB)
34/2012 Zemědělský svaz České republiky
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství výživy,
Asociace svobodných odborů České republiky
KSVS (878.39 kB)
34/2012 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 2 ke KSVS (299.14 kB)
21/2012 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS (1.23 MB)
21/2012 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS ( pro a.s. a s.r.o.) (1.53 MB)
21/2012 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (650.09 kB)
21/2012 Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 3 ke KSVS (290.94 kB)
 
229/2011 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (390.81 kB)
149/2011 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR,
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS (1.3 MB)
90/2011 Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS (672.2 kB)
90/2011 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Odborový svaz pracovníků obchodu KSVS (1.32 MB)
90/2011 Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribucí tisku Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb III. Dodatek Odvětvové KSVS (8.84 MB)
25/2011 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu KSVS (746.48 kB)
25/2011 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu KSVS (318.45 kB)
25/2011 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO KSVS (5.95 MB)
25/2011 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO KSVS (964.72 kB)
6/2011 Svaz dopravy České republiky (pro a.s. a s.r.o.) Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS (939.16 kB)
6/2011 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS (554.45 kB)
6/2011 Zemědělský svaz České republiky,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky KSVS (1.07 MB)
6/2011 Unie zaměstnavatelských svazů České republiky,
Sdružení učňovských zařízení
Odborový svaz KOVO KSVS (648.6 kB)
6/2011 Svaz dopravy České republiky – sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce silničního hospodářství KSVS (1.03 MB)
6/2011 Svaz chemického průmyslu České republiky Odborový svaz ECHO KSVS (747.7 kB)
6/2011 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS (1.84 MB)
6/2011 Český odborový svaz energetiků,
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Odborový svaz ECHO Dodatek č. 2 ke KSVS (166.39 kB)
 
192/2010 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS (1.99 MB)
117/2010 Zemědělský svaz České republiky Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky KSVS na rok 2010 (1.07 MB)
67/2010 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO Dodatek č. 1 ke KSVS (457.98 kB)
67/2010 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Odborový svaz pracovníků obchodu Dodatek č. 1 KSVS (364.88 kB)
67/2010 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (454.92 kB)
67/2010 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO KSVS (6.05 MB)
42/2010 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda ČR Odborový svaz dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství KSVS na rok 2010 (5.97 MB)
42/2010 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Odborový svaz energetiky a hornictví Dodatek č. 2 ke KSVS (313.17 kB)
42/2010 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2010 (612.27 kB)
42/2010 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO Dodatek č. 2 ke KSVS (308.53 kB)
42/2010 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO Dodatek č. 3 ke KSVS (686.29 kB)
42/2010 Svaz dopravy ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS na rok 2010 (2.06 MB)
42/2010 Svaz dopravy ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy KSVS pro rok 2010 (pro a.s. a s.r.o.) (2.19 MB)
42/2010 Český svaz zaměstnavatelů v energetice,
Český odborový svaz
Odborový svaz ECHO Dodatek č. 1 ke KSVS (180.75 kB)
 
325/2009 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.27 MB)
251/2009 Svaz chemického průmyslu České republiky Odborový svaz ECHO Dodatek č. 1 KSVS na léta 2009 - 2010 (162.3 kB)
209/2009 Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy,silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství Dodatek č. 1 KSVS (196.95 kB)
209/2009 Unie zaměstnavatelských svazů ČR Odborový svaz KOVO Kolektivní smlouva vyššího stupně (673.91 kB)
172/2009 Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb II. dodatek Odvětvové KSVS (427.53 kB)
172/2009 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO Dodatek č.1 KSVS (267.73 kB)
36/2009 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně (591.9 kB)
36/2009 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.62 MB)
36/2009 Svaz výrobců bižuterie Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (392.29 kB)
36/2009 Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svaz Odborový svaz UNIOS,
Odborový svaz Transgas
Dodatek č. 2 ke KSVS (268.86 kB)
36/2009 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.78 MB)
36/2009 Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravy Odborový svaz dopravy Kolektivní smlouva vyššího stupně (984.91 kB)
36/2009 Asociace českého papírenského průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
Kolektivní smlouva vyššího stupně (622.94 kB)
36/2009 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.4 MB)
36/2009 Svaz chemického průmyslu České republiky Odborový svaz ECHO Kolektivní smlouva vyššího stupně (862.38 kB)
36/2009 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků,
Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren
Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.59 MB)
36/2009 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.32 MB)
36/2009 Zemědělský svaz České republiky,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.23 MB)
36/2009 Svaz dopravy České republiky - Sekce MHD Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce MHD + VSD Kolektivní smlouva vyššího stupně (733.42 kB)
36/2009 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO Kolektivní smlouva vyššího stupně (903.46 kB)
36/2009 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO Kolektivní smlouva vyššího stupně (911.14 kB)
 
410/2008 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Odborový svaz pracovníků obchodu Kolektivní smlouva vyššího stupně (695.08 kB)
293/2008 Svaz bank a pojišťoven Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Kolektivní smlouva vyššího stupně (970.78 kB)
263/2008 Česká plynárenská unie - zaměstnavatelský svaz Odborový svaz UNIOS,
Odborový svaz Transgas
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (38.8 kB)
188/2008 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení Kolektivní smlouva vyššího stupně (681.77 kB)
133/2008 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.03 MB)
133/2008 Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svaz Odborový svaz UNIOS,
Odborový svaz Transgas
Kolektivní smlouva vyššího stupně (344.22 kB)
133/2008 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO Dodatek č. 4 ke KSVS (315.62 kB)
94/2008 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO

Český odborový svaz energetiků,
Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren
Dodatek č. 3 ke KSVS (82.54 kB)
94/2008 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (20.25 kB)
94/2008 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.05 MB)
94/2008 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Kolektivní smlouva vyššího stupně (576.26 kB)
51/2008 Zemědělský svaz České republiky,

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky Kolektivní smlouva vyššího stupně (930.17 kB)
51/2008 Svaz průmyslu papíru a celulózy Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
Kolektivní smlouva vyššího stupně (282.03 kB)
51/2008 Svaz chemického průmyslu České republiky Odborový svaz ECHO Dodatek č. 4 ke KSVS (239.87 kB)
51/2008 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 1 ke KSVS (61.33 kB)
6/2008 Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (895.86 kB)
6/2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně – Zvláštní část (142.85 kB)
6/2008 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (836.62 kB)
6/2008 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a.s. a s.r.o.) (755.46 kB)
6/2008 Svaz výrobců bižuterie Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Kolektivní smlouva vyššího stupně (492.45 kB)
6/2008 Odborový svaz energetiky a hornictví Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů Dodatek č. 1 ke KSVS (28.81 kB)
 
243/2007 Svaz Obchodu a cestovního ruchu České republiky Odborový svaz pracovníků obchodu Dodatek č. 2 ke KSVS (32.07 kB)
243/2007 Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Dodatek č. 1 ke KSVS (154.62 kB)
145/2007 Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení Kolektivní smlouva vyššího stupně (746.04 kB)
145/2007 Svaz průmyslu papíru a celulózy Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení Kolektivní smlouva vyššího stupně (356.88 kB)
118/2007 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (20.48 kB)
118/2007 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Kolektivní smlouva vyššího stupně (966.72 kB)
82/2007 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Dodatek č. 1 ke KSVS (30.62 kB)
82/2007 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR Odborový svaz energetiky a hornictví Kolektivní smlouva vyššího stupně (591.65 kB)
51/2007 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Kolektivní smlouva vyššího stupně (578.92 kB)
51/2007 Asociace leteckých výrobců Odborový svaz KOVO Kolektivní smlouva vyššího stupně (1,001.39 kB)
51/2007 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Kolektivní smlouva vyššího stupně (644.96 kB)
51/2007 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS (494.41 kB)
30/2007 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odborový svaz ECHO

Český odborový svaz energetiků,
Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren
Dodatek č. 2 ke KSVS (1.16 MB)
30/2007 Českomoravská elektrotechnická asociace Odborový svaz KOVO Dodatek č. 3 ke KSVS (121.07 kB)
30/2007 Svaz chemického průmyslu Odborový svaz ECHO Dodatek č. 3 ke KSVS (547.11 kB)
30/2007 Zemědělský svaz České republiky,
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky Kolektivní smlouva vyššího stupně (1.03 MB)
30/2007 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (796.98 kB)
30/2007 Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a.s. a s.r.o.) (694.24 kB)
30/2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně – Obecná část (372.16 kB)
30/2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Kolektivní smlouva vyššího stupně – Zvláštní část (139.22 kB)
30/2007 Svaz zaměstnavatelů Veolia Česká republika Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Kolektivní smlouva vyššího stupně (901.13 kB)
30/2007 Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Dodatek č. 1 ke KSVS (58.25 kB)
30/2007 Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svaz Odborový svaz UNIOS

Odborový svaz Transgas
Dodatek č. 2 ke KSVS (187.14 kB)
30/2007 Svaz výrobců bižuterie Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS (189.02 kB)
       
       

Poslední aktualizace: 29. 8. 2023