Kolektivní smlouvy vyššího stupně uložené na MPSV od 1. 1. 2007

Od 1. 1. 2007 jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněny na internetových stránkách ministerstva.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich dodatky uložené před tímto datem je možné získat na základě žádosti. V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně 10 Kč za každou i započatou stranu.

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění uložené kolektivní smlouvy vyššího stupně
132/2024
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
112/2024
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
112/2024
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
76/2024
 • Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
 • Odborový svaz energetiky a hornictví
48/2024
 • Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s.
 • Odborový svaz ECHO
48/2024
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 • Odborový svaz ECHO, Český odborový svaz energetiků
48/2024
 • Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
48/2024
 • Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
48/2024
 • Svaz bank a pojišťoven
 • Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
48/2024
 • Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
48/2024
 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
48/2024
 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
453/2023
 • Elektrotechnická asociace České republiky
 • Odborový svaz KOVO
367/2023
 • Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
367/2023
 • Svaz zaměstnavatelů Severočeská Voda
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
367/2023
 • Svaz podnikatelů v oblasti dopravy a logistiky Jihlava
 • Nezávislý odborový svaz dopravy a logistiky Vysočina
211/2023
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
211/2023
 • Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
211/2023
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
211/2023
 • Elektrotechnická asociace České republiky
 • Odborový svaz KOVO