Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů našich klientů a dalších občanů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Informace o zpracování osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Vás, našich klientů, smluvních partnerů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě našich zákonných povinností či zákonem svěřených úkolů a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenými právními předpisy, které upravují naši činnost, resp. nezbytnými pro realizaci úkolů svěřených těmito předpisy. Nad rámec těchto agend zpracováváme osobní údaje v některých případech také pro ochranu našeho (tedy také Vašeho) majetku, pro zajištění bezpečnosti, pro plnění smluv s našimi dodavateli apod.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Informacemi. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, Praha 2 IČO: 00 55 10 23 (dále jen „MPSV“).

MPSV zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro MPSV ze zákonů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR.

2. Účely, Právní základy, doba a rozsah zpracování

Vaše osobní údaje, jejichž kategorie jsou podrobněji popsány v následující kapitole, zpracováváme pro níže identifikované účely zpracování, a to vždy na základě uvedeného právního titulu, po určitou dobu a pouze v definovaném rozsahu:

2.1 Výkon sociální práce pomoci v sociálních službách

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.2 Správní řízení ve věcích sociálních služeb

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.3 Zabezpečení dotací a podpory v rámci kompetencí MPSV

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotní způsobilosti
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.4 Výkon sociální práce pomoci v hmotné nouzi

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.5 Správní řízení ve věcí pomoci v hmotné nouzi

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.6 Organizování veřejné služby pomoci v hmotné nouzi

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.7 Zabezpečení Sociálně-právní ochrany dětí

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.8 Správní řízení ve věcích státní sociální podpory

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.9 Správní řízení ve věcích dávek pro osoby se zdravotním postižením

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.10 Správní řízení ve věcích insolvence

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotní způsobilosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.11 Uspokojování mzdových nároků nevyplacených zaměstnanci jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotní způsobilosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.12 Provádění nemocenského pojištění

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.13 Provádění důchodového pojištění

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotní způsobilosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.14 Provádění výběru pojistného

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Ekonomické a finanční informace

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.15 Řízení a evidence dětských skupin

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.16 Udělování a odnímání povolení

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.17 Oznamovací a sdělovací činnosti

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.18 Rozhodovací a revizní činnost MPSV (včetně řešení dotazů a stížností)

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Údaje o zdravotní způsobilosti
 • Trestní záležitosti,
 • další údaje získané při kontrolní nebo auditní činností

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.19 Výkon finanční kontrolní a auditní činnosti a dohledu

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotní způsobilosti
 • další údaje získané při kontrolní nebo auditní činností

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.20 Výkon nefinanční kontrolní a auditní činnosti a dohledu

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Citlivé specifické informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti,
 • další údaje získané při kontrolní nebo auditní činnosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.21 Posuzování zdravotního stavu

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.22 Poskytování zákonné součinnosti

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Údaje o zdravotní způsobilosti
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.23 Zřizování pracovních skupiny a komisi

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.24 Zastupování MPSV v řízeních

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • IT identifikátory
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.25 Řízení projektů

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.26 Evidenční, archivační a skartační procesy

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • IT identifikátory
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.27 Zpracování ekonomické agendy

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Údaje o zdravotní způsobilosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.28 Zpracování personální agendy

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotní způsobilosti
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.29 Vzdělávací činnost

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.30 Zpracování a evidence smluv

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o plnění smlouvy
 • Údaje o komunikaci a
 • další údaje uvedené ve smlouvě

na základě právních titulů plnění právní povinnosti a splnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.31 Evidence návštěv

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.32 Evidence pošty

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • IT identifikátory
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.33 Zabezpečení ochrany a bezpečnosti MPSV

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu
 • další údaje získané při kontrolní nebo auditní činnosti

na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu, a to po až 30 let, či v případě kamerového systému standardně po dobu až 30 dnů či po dobu řešení incidentu.

2.34 Zabezpečení IT bezpečnosti a provozu

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Vzdělání
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících
 • Ekonomické a finanční informace
 • Citlivé specifické informace
 • IT identifikátory
 • Údaje o zaměstnání / zaměstnavateli
 • Další specifické údaje
 • Audio, video foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Trestní záležitosti,
 • další údaje získané při kontrolní nebo auditní činnosti

na základě právních titulů plnění právní povinnosti a splnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

2.35 Administrace veřejných zakázek

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o komunikaci v rámci veřejných zakázek
 • Vzdělání
 • Trestní záležitosti

na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony, konkrétně zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií:

 • Identifikační údaje, jako je například Vaše jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, datum narození, titul, …;
 • Kontaktní údaje, jako je například Vaše adresa, elektronická adresa, telefon, datová schránka, …;
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících, jako jsou například údaje o Vaší domácnosti, manželce/ovi, partnerce/ovi či dětech;
 • Vzdělání, jako je například Vaše dosažené vzdělání;
 • Údaje o zaměstnání, jako je například zaměstnavatel, Vaše stávající pozice, …;
 • Ekonomické a finanční informace, jako je například Vaše platové ohodnocení či zajištění, zákonné odvody a daně, číslo bankovního účtu, …;
 • Údaje uvedené ve smlouvě;
 • Další údaje získané při kontrolní nebo auditní činnosti
 • Audio, video, foto záznamy
 • Údaje o zdravotním stavu;
 • Trestní záležitosti, jako je například Vás výpis z trestního rejstříku;
 • Citlivé specifické informace, jako jsou například Vaše údaje o politickém přesvědčení, náboženství či sexuální orientaci;
 • Další specifické údaje, které nám sami poskytnete, ať už jako součást Vaší stížnosti, petici, námitkám, podnětu, dotazu či třeba žádosti o informace;
 • Další specifické údaje uvedené v popisu jednotlivých účelů v předchozí kapitole.

4. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MPSV jako správce. Jako správce určujeme účely a prostředky zpracování, pokud nám tyto již nejsou určeny zákonem, a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje mohou být předány dalším správcům, jakými jsou zejména orgány státní správy, poskytovatelé poštovních služeb či agentury práce. Zejména bude k předávání údajů docházet v případech, kdy budeme přímo povinni Vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména v oblasti sociálního zabezpečení, orgánům daňové správy, zdravotním pojišťovnám, orgánům inspekce práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí, orgánům samosprávy), a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Pro výše uvedené účely rovněž dochází k využívání dalších zpracovatelů. Ti však zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na základě našeho pokynu a pro dosažení výše uvedených účelů. Jedná se především o:

 • provozovatele našich informačních systémů;
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb;
 • poskytovatele skartačních služeb;
 • externí odborníky v jednotlivých agendách a poskytovatele externího poradenství;
 • provozovatele vzdělávacích zařízení; a

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Stejně jako má MPSV svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva, která jsou stanovena a detailně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

5.1 Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

5.2 Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

5.3 Právo na požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5.4 Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

5.5 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

5.6 Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

5.7 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude veřejný zájem představovat závažné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

5.8 Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naší e-mailovou adresu gdpr@mpsv.cz. Rovněž nás v této věci můžete kontaktovat osobně na našich klientských pracovištích.

Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete k tomu využít formuláře, které jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na vyžádání na adrese MPSV.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

5.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy

6. AKTUALIZACE TĚCHTO INFORMACÍ

S ohledem na skutečnost, že tyto Informace o zpracování mohou být čas od času aktualizovány, uvádíme rovněž datum jejich poslední změny: 25. 5. 2018

Kontakt:

Ing. Jiří Češka
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
tel. (+420) 950 193 797, (+420) 608 120 235
e-mail: gdpr@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

Formuláře

Úřední hodiny naleznete zde.

Poslední aktualizace: 27. 11. 2019