Úřední deska MPSV

Kontaktní informace MPSV

Telefon:
     +420221921111

IČO:
     00 55 10 23

DIČ:
     Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: ČNB, Praha 1, č. ú.: 19-2229001/0710

Konzultační dny pro veřejnost

Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny Vaše dotazy v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí, se konají každou středu od 14:00h do 17:00h (poslední klient je přijímán v 16:45h) v přízemí hlavní budovy MPSV (adresa viz níže). Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

Centrální podatelna MPSV

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě a na technických nosičích dat:

MPSV
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Adresy pro doručování dokumentů na pracoviště posudkových komisí najdete ZDE a na oddělení odvolání a správní agendy najdete ZDE.

Identifikátor datové schránky MPSV

sc9aavg

Identifikátory datových schránek oddělení odvolání a správní agendy najdete ZDE. Identifikátory datových schránek oddělení výkonu posudkové služby najdete ZDE.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2020