Informace podle § 11ea z.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) o podmínkách přiznání nároku na dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi určené k pokrytí nákladů na bydlení a živobytí

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ.

 

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. čisté příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií). Je třeba splnit tři podmínky:

  1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, případně rekreační chaty, popř. jste členem bytového družstva
  2. 30 % vašich příjmů - tj., že se váš příjem vynásobí 0,3 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
  3. 30 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).

 

Normativní náklady na bydlení platné od 1. 1. 2023 pro:

a) nájmy a podnájmy

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5

Měsíční náklady na bydlení v Kč

Praha a Brno

Obce s alespoň 70 000 obyvateli

Obce do 69 999 obyvatel

jedna nebo dvě

18 129

15 597

15 137

tři

20 812

17 500

16 899

čtyři a více

24 995

21 002

20 277

 

b) družstevní bydlení, vlastní bydlení a bydlení na základě služebnost (věcného břemene)

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5

Měsíční náklady na bydlení v Kč

jedna nebo dvě

10 932

tři

13 561

čtyři a více

16 368

 

Chcete-li orientačně zjistit, zda byste měli nárok na příspěvek na bydlení, vyžijte kalkulačku příspěvku na bydlení.

 

Žádost o příspěvek na bydlení lze vyplnit i on-line, více informací najdete zde.

 

 

 

Pokud nemáte po uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení (max. 30 % Vašich příjmů) dostatek peněz na zabezpečení základních životních potřeb (jde o tzv. částku na živobytí, která vychází z částek životního minima a jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.), požádejte Úřad práce o PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ. Více informací najdete zde.

 

V případě, že máte nárok na příspěvek na živobytí, a pokud Vám na zaplacení nákladů na bydlení nestačí ani příspěvek na bydlení, nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, rekreační chata), požádejte Úřad práce o DOPLATEK NA BYDLENÍ. Více informací najdete zde.

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024