Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV)

Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV) - jedná se o systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU „Structure of Earnings Survey“, viz nařízení komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů.

Šetření je pod názvem „Pololetní šetření o průměrném výdělku“ zařazeno do Programu statistických zjišťování, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve Sbírce zákonů na příslušný kalendářní rok a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Gestorem šetření je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření ISPV řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR aj. Zpracovatelem ISPV je TREXIMA, spol. s .r.o..

Nejdůležitějším kritériem pro členění výsledků ISPV je příslušnost šetřeného ekonomického subjektu ke mzdové, nebo platové sféře. Ve mzdové sféře probíhá výběrové šetření s pololetní periodou a ve sféře platové je prováděno plošně rovněž s pololetní periodou. Zdrojem dat pro platovou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace.

Podrobnější charakteristikou výdělkové úrovně podle zaměstnání v jednotlivých krajích se zabývá „Regionální statistika ceny práce“ (RSCP). Výsledkové publikace jednotlivých krajů jsou uloženy na: Statistika výdělků (mpsv.cz).

Důkladný popis šetření, včetně všech výsledkových publikací, poskytuje také portál ISPV - mzdy a platy podle profesí. Slouží především jako podpora respondentům, kteří zde naleznou všechny potřebné informace a podpůrné nástroje pro zasílání dat. Portál je využíván také k uveřejňování odborných studií a článků, které jako zdroj informací uvádí šetření ISPV a RSCP.

Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je ISPV dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a hrubých mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. ISPV sbírá údaje za jednotlivé zaměstnance. Při srovnávání výsledků výkaznictví a ISPV je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici mzdové a platové sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik. Více: Rozdíly mezi mzdovými šetřeními ČSÚ a ISPV (123,87 kB).

Poslední aktualizace: 10. 4. 2024