Evropská unie

Eurofon 800 200 200

bezplatná informační linka o EU
odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR

logo - Solvit
Systém pro mimosoudní řešení sporů v rámci EU – bezplatná služba pro občany a podniky.

SOLVIT centrum pro Českou republiku
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Více na: http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/