Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny MPSV ČR je posta@mpsv.cz

Adresy odvolání a správní agendy najdete zde.

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě:

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc
(formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility)

Uznávaný elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.

MPSV se nezabývá vyřizováním právních dotazů redakcí novin a časopisů, advokátů, komerčních právníků, různých zprostředkovatelů a informačních firem.