Adresy oddělení odvolání a správní agendy

Hlavní město Praha
Podskalská 1290/19, 128 01 Praha 2
elektronická podatelna: rosa.hmp@mpsv.cz
datová schránka: xzabm44

Jihomoravský kraj
Terezy Novákové 62A, 621 00 Brno
elektronická podatelna: rosa.jmk@mpsv.cz
datová schránka: bxpbm6b

Moravskoslezský kraj
Korejská 875/12, 702 00 Ostrava
elektronická podatelna: rosa.msk@mpsv.cz
datová schránka: kqybm68

Plzeňský kraj
Kollárova ul. 4, 301 00 Plzeň
elektronická podatelna: rosa.pzk@mpsv.cz
datová schránka: zdgbnar

Středočeský kraj
Podskalská 1290/19, 128 01 Praha 2
elektronická podatelna: oosa.sck@mpsv.cz
datová schránka: hjubm5t

Jihočeský kraj
Lidická tř. 1696, 370 01 České Budějovice
elektronická podatelna: rosa.jck@mpsv.cz
datová schránka: qj7bnax

Karlovarský kraj
Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary 
elektronická podatelna: rosa.krk@mpsv.cz
datová schránka: ypdbm7f

Ústecký kraj
Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
elektronická podatelna: rosa.usk@mpsv.cz
datová schránka: 26ebm5h

Liberecký kraj
náměstí Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec
elektronická podatelna: rosa.lbk@mpsv.cz
datová schránka: f7nbmx6

Královéhradecký kraj
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
elektronická podatelna: rosa.khk@mpsv.cz
datová schránka: 96rbnam

Pardubický kraj
Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice
od 01.11.2022 na Pernerova 168
elektronická podatelna: rosa.pdk@mpsv.cz
datová schránka: qyxbmx2

Kraj Vysočina
Tolstého 15, 586 01 Jihlava
elektronická podatelna: rosa.vyk@mpsv.cz
datová schránka: ix2bnbf

Olomoucký kraj
Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc
elektronická podatelna: rosa.olk@mpsv.cz
datová schránka: zr8bmxx

Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 3792, 760 06 Zlín
elektronická podatelna: rosa.zlk@mpsv.cz
datová schránka: vh9bm64

Dne 25.04.2024 bude pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí, oddělení odvolání a správní agendy Zlínský kraj, z technických důvodů (odstávka el. energie) uzavřeno.

Poslední aktualizace: 4. 4. 2024