Dotační výzva pro období 7/2023 až 7/2024

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let)

pro období od 16. 7. do 31. 12. 2023 v okruhu podpory A

a pro období od 1. 1. do 31. 7. 2024 v okruhu podpory B

č. j. MPSV-2023/206508-261

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV/2023-206508-261) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023 a pro rok 2024 (dále jen „dotace“).

Dotace dle této výzvy je poskytována v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a za podmínek stanovených Metodikou mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), která byla vydána jako příloha příkazu ministra č. 24/2023 ve znění pozdějších dodatků (dále „Metodika dotačního titulu“, „Metodika“).

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství, sociální ochraně atd. 

Termín pro předložení žádostí o dotaci v oblasti A i v oblasti B je 9. 11. 2023.

Plný text dotační výzvy je umístěn pod odkazem níže jako dokument PDF.

KONTAKTY

  • Informace o dotačním řízení podává Ing. Lucie Vimpelová na adrese lucie.vimpelova@mpsv.cz  (odbor 25, MPSV), příp. Ing. Zdenka Kainarová na adrese zdenka.kainarova@mpsv.cz (odbor 26 MPSV).
  • Informace k vykazování indikátorů podává Mgr. Kamila Vlčková na adrese kamila.vlckova@mpsv.cz.
  • Měsíční výkazy o dosažených indikátorech příjemci zasílají pouze formou emailu, a to na adresy kamila.vlckova@mpsv.cz.
  • Korespondenční adresa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor 26
Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2

  • Datová schránka ID: sc9aavg

PŘÍLOHY DOTAČNÍ VÝZVY

Datum zveřejnění: 9. 10. 2023