Dokumentace programu 113310

Na stránkách www.edssmvs.cz mohou žadatelé o poskytnutí dotace a účastníci programu získat informace o právních normách týkajících se programového financování.

Formuláře podle přílohy č. 2 vyhlášky č.560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici ke stažení v sekci „Formuláře EDS/ISPROFIN“.