Červenec 2021

pátek 30. 7. 2021

12:30 - Poslanecká sněmovna dnes společně se zvýšením důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky (celkem půjde podle předběžných odhadů o téměř 800 korun) odsouhlasila zvýšení penze o 500 korun pro ty, co vychovávali děti. Více o navrhovaných změnách v důchodech si přečtěte ZDE.

čtvrtek 29. 7. 2021

15:40 - Mimořádné dotační řízení pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině pro rok 2021, které MPSV vyhlásilo k 3. 5. 2021, bylo aktualizováno. Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace byl prodloužen do 20. 8. 2021 a žadatelům, kterým by dotace zakládala veřejnou podporu (podnikové dětské skupiny), je nově umožněno požádat kromě režimu de minimis také v režimu Dočasného rámce, který stanovuje vyšší limit pro veřejnou podporu. Bližší informace naleznete v aktualizovaném znění textu dotační výzvy, který je umístěný s ostatními přílohami v přikládané složce ZDE (1.19 MB).

středa 28. 7. 2021

11:00 - Zajímáte se o téma kvality v sociálních službách? Máte zkušenosti v oblasti řízení kvality sociálních služeb? V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí došlo k prodloužení přihlašování do 2. kola pilotáže pro poskytovatele sociálních služeb s nadstandartní praxí (180.86 kB). Vyzýváme tímto poskytovatele s takovou praxí v řízení kvality sociálních služeb, kteří mají o hodnocení nadstandardní praxe zájem, aby se přihlásili do pilotáže tohoto Programu kvality. Více informací najdete ZDE
Přihlašování je možné do 30. 9. 2021.
10:40
-  Ti, co pečují o své blízké nemocné, budou mít nyní snazší cestu k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému. Poslanecká sněmovna totiž schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje možnosti získání obou dávek. Změny obsažené v novele se týkají také otcovské, která byla prodloužena na dva týdny. Další informace si přečtete ZDE.
10:15 - Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o dětských skupinách. Péče o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky bude šířeji dostupná díky zajištění stabilního a předvídatelného financování. Částka, kterou budou platit rodiče, bude zastropovaná na maximálně 4000 korun měsíčně pro rodiče dětí do tří let. Více informací najdete ZDE

úterý 27. 7. 2021

17:30 - Přídavky na děti se zvyšují od letošního července o více než čtvrtinu. Spolu s tím se rozšíří i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Více informaci naleznete ZDE.

pondělí 26. 7. 2021

17:30 - Vláda schválila I. Akční plán k Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029 na období 2021-2024. Obsahuje několik desítek opatření, díky nimž by se měl zlepšit systém péče o ohrožené děti v České republice. Více informací najdete ZDE.
17:15Na dofinancování sociálních služeb poskytovaných v období epidemie Covid-19 dostanou kraje celkem 893 185 744 korun. Vláda dnes rozhodla o tom, že tato částka bude směřovat do sítí spravovaných kraji z nedočerpaných mimořádných finančních prostředků, které byly v dotačních titulech vyčleněny rovněž na podporu sociálních služeb v období boje s epidemií. Více se dozvíte ZDE.
11:00 - ČSSZ vydala aktualizované údaje počtů neschopenek, karantén a dávek nemocenského pojištění k 26. červenci. Statistiky si můžete prohlédnout ZDE (47.79 kB)
9:00 - Úřad práce ČR zveřejnil počty uchazečů o zaměstnání k 23. 7. 2021. Dokument naleznete  ZDE (139.16 kB)

pátek 23. 7. 2021

12:00 - MPSV spustilo Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Více informací naleznete ZDE. Registrovat se můžete ZDE

čtvrtek 22. 7. 2021

15:30 - Poprvé v historii mají šanci i mladší než předdůchodové ročníky získat online aktuální informaci o svých důchodech.  Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která poskytne přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění a předpokládané výše penze. Podrobnosti najdete ZDE.
12:00 - MPSV i nadále úspěšně čerpá evropské peníze. Dokazuje to vyhodnocení čerpání evropských fondů na operační programy spravované MPSV za 2. čtvrtletí. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE

středa 21. 7. 2021

15:00 - Díky projektu OUTPLACEMENT našlo v uplynulých 12 měsících prostřednictvím Úřadů práce ČR nové zaměstnání celkem 1 586 propouštěných pracovníků. Šlo nejčastěji o lidi pracující v administrativě, v technických a dělnických oborech. Více informací najdete ZDE.
14:00 - Od pondělí 2. srpna 2021 do 1. 1. 2022 se budou postupně stěhovat zaměstnanci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu 10 do nových prostor na adrese Novodvorská 803/82. Podrobnosti najdete ZDE.

pondělí 19. 7. 2021

17:00Z Národního plánu obnovy ČR získá resort práce a sociálních věcí 23 miliard korun. Tyto prostředky ministerstvo použije na výstavbu a rekonstrukce v oblasti sociální infrastruktury (včetně domovů pro seniory), na výstavbu a rekonstrukce dětských skupin a na oblast digitálního vzdělávání. Nad to ještě cca 2,4 miliard využije Česká správa sociálního zabezpečení. Více informací najdete ZDE.

10:00 - Úřad práce ČR pomáhá kromě jižní Moravy, kde před časem způsobilo rozsáhlé škody tornádo,  i v povodněmi postižených oblastech severních Čech. Lidé z Liberecka a Ústecka mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 57 900 Kč. Více se dočtete ZDE.

čtvrtek 15. 7. 2021

13:00 - Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu DigiKatalog Ministerstva práce a sociálních věcí. Více informací naleznete ZDE

středa 14. 7. 2021

17:00 - Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb vyzývá všechna Centra duševního zdraví, která mají zájem o zpětnou vazbu v podobě hodnocení kvality poskytovaných služeb, aby se přihlásila k účasti v pilotních auditech. V rámci zmíněné projektu bude vytvořen a otestován jednotný formát ověřování kvality péče Center duševního zdraví, který bude reflektovat principy dobré praxe poskytování terénní multidisciplinární péče. Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2021. Více informací ZDE

úterý 13. 7. 2021

18:00 - Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo na počátku tohoto roku zjišťování týkající se aktuálního počtu dětí v dětských domovech pro děti do 3 let. Toto zjišťování je jedním z úkolů, ke kterým byla Česká republika vyzvána v návaznosti na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva. Vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro sociální práva žádá dokládání měřitelných změn ve vývoji situace dětí v dětských domovech pro děti do 3 let, byla aktuální data MPSV navázána na dřívější sledování realizované organizací Lumos. Je tak možné vysledovat časové řady vývoje počtu dětí v ústavech, příčin jejich umístění a dalších parametrů. Je z nich vidět, že se počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let stále snižuje. Zprávu najdete ke stažení ZDE
16:30 - Přídavky na děti se zvýší. Chybí už jen podpis prezidenta. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE
15:00 - Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV aktualizoval složku Uznání odborné kvalifikace (osobám, které získali kvalifikaci v jiném státě EU nebo EHP či Švýcarska a osobám, které získali kvalifikaci v tzv. třetí zemi).

pondělí 12. 7. 2021

15:00 - Krok za krokem: Jak na žádost o kompenzace z programu „Tornádo“ na pokrytí mzdových nákladů pro firmy zasažené větrnou smrští. Podrobnosti naleznete ZDE
10:15 -
ČSSZ vydala aktualizované údaje počtů neschopenek, karantén a dávek nemocenského pojištění k 12. červenci. Statistiky si můžete prohlédnout ZDE (47.78 kB)
10:00 - Úřad práce ČR zveřejnil počty uchazečů o zaměstnání k 9. 7. 2021. Dokument naleznete  ZDE (138.86 kB)

pátek 9. 7. 2021

10:00 - Nezaměstnanost v červnu klesla na 3,7 %. Míra nezaměstnanosti v České republice je stále nejnižší v EU. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE

pátek 2. 7. 2021

13:45 - Zajímáte se o téma kvality v sociálních službách? Máte zkušenosti v oblasti řízení kvality sociálních služeb? V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí došlo k prodloužení přihlašování do 2. kola pilotáže pro poskytovatele sociálních služeb s nadstandartní praxí. Vyzýváme tímto poskytovatele s takovou praxí v řízení kvality sociálních služeb, kteří mají o hodnocení nadstandardní praxe zájem, aby se přihlásili do pilotáže tohoto Programu kvality. Více informací najdete ZDE . Přihlašování je možné do 31. 7. 2021. 
11:15 - Pro zaměstnance i zaměstnavatele z jižní Moravy a Lounska, které minulý týden zasáhlo tornádo, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo program Tornádo, který je založený na podobném principu jako úspěšný program Antivirus. Prostředníctvím Úřadu práce ČR bude možné získat příspěvek na náhrady mezd i na samotné mzdy. Více informací naleznete ZDE.
11:00 - Česká správa sociálního zabezpečení promine penále z opožděně zaplaceného povinného sociálního pojistného pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem, a to za červen až listopad 2021. Podrobnosti najdete ZDE.
10:15 Plošná akce Státního úřadu inspekce práce má prověřit neférové jednání vůči zaměstnancům. Více informací naleznete ZDE.
9:00 - 
Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV vydává stanovisko (130.06 kB) k vydávání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace osobám z třetích zemí ve vztahu k regulovanému povolání pracovník v sociálních službách a sociální pracovník.

Pro účely prokázání dosaženého vzdělání zaměstnavateli, vydání zaměstnanecké karty apod. je dostatečným dokladem o získané kvalifikaci osoby kvalifikované v třetí zemi nostrifikovaný doklad o vzdělání.

MPSV upozorňuje zájemce o výkon regulovaného povolání pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník, kteří získali vzdělání ve třetích zemích, aby od 1. 7. 2021 neuplatňovali žádost na MPSV o uznání odborné kvalifikace.

čtvrtek 1. 7. 2021

14:30 Náhradní výživné ode dneška začíná pomáhat samoživitelkám a samoživitelům, kterým druhý z rodičů neplatí i přes soudní vymáhání výživné. Žádat o náhradní výživné je možné na Úřadu práce ČR. Další informace najdete v tiskové zprávě ZDE nebo přímo na samostnatné podstránce ZDE

Poslední aktualizace: 24. 8. 2021