Brexit

Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Evropskou unii na základě podmínek sjednaných v tzv. výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020.

Tato dohoda zajišťuje, že až do konce přechodného období, tj. do 31.12.2020 se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Občané Spojeného království, kteří v ČR pracují nyní nebo do ČR přijedou pracovat v období od 1. 2. do 31. 12. 2020, mohou pokračovat v dosavadním výkonu práce/započít legální výkon práce bez pracovního oprávnění.

V oblasti dávek sociálního zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči) se u osob, které migrovaly mezi ČR a Spojeným královstvím, po 31. 1. 2020 až do 31. 12. 2020 nezmění nic ani co do jejich nároků ani co do způsobů jejich uplatňování. Stejný jako dosavadní bude i způsob vzájemné komunikace příslušných institucí ČR a Spojeného království.

V přechodném období by měla být sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Bylo by vhodné, aby obsahovala také ochranu sociálních nároků osob v budoucnu migrujících mezi UK a EU. Nicméně nyní nelze předjímat obsah takové smlouvy.

Více informací naleznete na stránkách www.brexitinfo.cz

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020