Brexit

Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "UK") Evropskou unii (dále jen „EU“) na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020. Tato dohoda zajišťuje, že osobám, které jsou vymezeny v osobním rozsahu Výstupové dohody, budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

Výstupová dohoda rozlišuje období do konce přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, kdy obě strany Výstupové dohody (EU a UK) plně aplikují unijní právo, a období od 1. 1. 2021, kdy mezi UK a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), ale jsou zachována pobytová a pracovní práva a práva v sociálním zabezpečení, která byla založena před koncem přechodného období.

Rozhodující pro to, zda si jako britský občan zachováte právo pobytu či zaměstnání v ČR i nadále, je, zda můžete Vy nebo Vaši rodinní příslušníci doložit svůj pobyt nebo zaměstnání v ČR před koncem roku 2020 (tedy před koncem přechodného období). Více informací nejen o otázkách pobytu a zaměstnání, ale i o zachování nároků v oblasti sociálního zabezpečení občanů ČR při návratu z UK, naleznete v dokumentu s nejčastěji pokládanými otázkami. Podrobný výklad k implementaci Výstupové dohody naleznete ZDE (528.07kB).

Více informací naleznete také na stránkách www.brexitinfo.cz

 

Poslední aktualizace: 1. 12. 2020