Bodový systém preferenční migrace

V říjnu 2020 MPSV společně s OECD zahájilo dvouletý projekt „Multikriteriální bodový systém preferenční migrace“. Projekt byl zaměřen na vytvoření bodového systému preference migrace a kladl si za cíl přispět k institucionálním, administrativním a strukturálním reformám v Česku. Specifickým cílem tohoto projektu byla podpora iniciativ vnitrostátních orgánů při navrhování reforem s ohledem na priority, výchozí podmínky a očekávané sociálně-ekonomické dopady pracovní migrace. Cílovou skupinu projektu tvořili státní úředníci MPSV odpovědní za politiku trhu práce, opatření pro řízení pracovní migrace; Koordinační orgán pro správu ochrany státních hranic a migrace (meziresortní orgán) a jeho analytické středisko (ANACEN). Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření studie proveditelnosti bodového systému a posílení schopnosti MPSV a Úřadu práce řídit ekonomickou migraci.

 

A Multicriterial Points-Based System for Managing Labour Migration to the Czech Republic - OECD

 

Hlavní zjištění a doporučení projektu

Poslední aktualizace: 8. 2. 2024