Informace o aplikaci OKslužby - rodina

1. Souhrnné informace

Internetová aplikace OKslužby - rodina je určena pro podání a vyhodnocování žádostí o dotace pro nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny. Aplikace je rozšiřujícím modulem informačního systému OKslužby.Organizace jsou povinny používat tuto aplikaci při podávání žádostí o dotace na rok 2011 a na další roky. 

Metodiky pro podávání žádostí o dotace a další dokumenty k dotačnímu řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV.

2. Technické podmínky aplikace

  • Operační systém: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
  • Připojení k Internetu (ve standardní kvalitě a rychlosti).
  • Nainstalování prostředí Java Runtime 8 nebo vyšší
  • Popis instalace Javy, nastavení bezpečnostních výjimek oprávnění a konfigurace Java web startu najdete na https://isocrod.mpsv.cz/rodvvaclient/

3. Podmínky přístupu uživatelů k aplikaci

Z důvodu bezpečnosti a identifikace uživatele se uživatelé do aplikace autentizují pomocí uživatelského jména a hesla.

4. Postup pro zavedení uživatelského jména a hesla

Postup je popsán zde.

5. Informace o provozu aplikace, jejím spuštění, instalaci prostředí a kontaktu na hotline aj.

Informace o provozu aplikace, internetovou adresu k jejímu spuštění, uživatelský manuál a kontakty na hotline nalezenete zde.

6. Správa a ochrana přidělených účtů

Organizace jsou zodpovědné za správu přidělených uživatelských účtů pro přístup k aplikaci OKslužby - rodina a jejich ochranu před zneužitím.
Účty jsou nepřenosné. Po jejich zřízení ministerstvem je nutné, aby si uživatel změnil přidělené heslo. Při zřízení je každému účtu nastaveno oprávnění "správa systému". Doporučujeme, aby toto oprávnění bylo ponecháno pouze poučeným zaměstnancům - uživatelům a ostatním bylo odejmuto (úloha: Správa systému / Správa uživatelů: obrazovka "Zaměstnanec").
Jestliže některý účet přestane být používán např. z důvodu odchodu zaměstnance, je nutné takovému účtu ukončit platnost (úloha:  Správa systému / Správa uživatelů: na obrazovce "Zaměstnanec" zadejte datum konce platnosti účtu). Zabráníte tím jeho zneužití.
Podrobný popis pro práci s účty najdete v uživatelské příručce.

7. Dotazy

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.