Aktuality

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 17. 4. 2024 v rámci Národního plánu obnovy avízo výzvy  Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II (189.27 kB) a avízo výzvy  Zvyšování kapacit nepobytových sociálních služeb péče, služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence (187.87 kB).
 • Srdečně zveme všechny zájemce na informační a konzultační seminář k dotační výzvě č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor, který se uskuteční online formou dne 10. 4. 2024 od 9 do 11:00 hod. Dozvíte se základní parametry dotační výzvy a také informace k revizi výzvy vydané dne 18. 3. 2024. Prostor bude rovněž pro vaše dotazy. Přihlašovat se můžete: Registrace na seminář k Výzvě č. 45 NPO nebo přímo na stránkách výzvy č. 45.
 • Dne 22. 3. 2024 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Národního plánu obnovy revizi výzvy č. 31_24_109 s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi POVEZ“. Předmětem úpravy je především změna prvků povinné publicity, rozšíření okruhu cílových osob a úprava koncových subjektů.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Národního pánu obnovy vyhlašuje dne 18. 3. 2024 revizi výzvy č. 31_23_066 s názvem Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II. Předmětem revize je úprava vzorů právních aktů, v nichž došlo k odstranění části podmínky týkající se povinnosti ohlašování některých změn před jejich vlastní realizací.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 18. 3. 2024 revizi výzvy č. 31_22_045 s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. Mezi hlavní změny patří zejména prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z 28. 6. 2024 na 31. 12. 2024, úprava maximální výše dotace v případě velkokapacitních dětských skupin, přesunutí výdaje „úprava venkovních ploch“ z vedlejších mezi hlavní způsobilé výdaje i pro provozovatele dětských skupin do kapacity 12 dětí, odstranění dílčích alokací na jednotlivé kraje ad. V případě, že do dané výzvy připravujete projektovou žádost, věnujte prosím této revizi zvýšenou pozornost, neboť došlo i k úpravě některých vzorů (např. osnova studie proveditelnosti) či odstranění některých povinných příloh žádosti o podporu.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 13. 3. 2024 revizi výzvy č. 31_22_004 s názvem Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj. Hlavní změnu představuje snížení minimální výše dotace na 100 tis. Kč.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 7. 3. 2024 v rámci Národního plánu obnovy revizi výzvy č. 31_22_003 s názvem Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb. Předmětem revize je odstranění omezení délky realizace projektu na 24 měsíců od vydání právního aktu.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 20. 2. 2024 revizi výzvy č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“. Předmětem revize jsou pouze dílčí úpravy poznámek pod čarou dokumentu Podmínky kurzů digitálního vzdělávání, který je přílohou výzvy.
 • V souvislosti s přípravou a vyhlašováním nových výzev a provedením úprav stávajících výzev v Komponentě 3.3 Národního plánu obnovy byla provedena revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a některých jejich příloh.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 16. 2. 2024 v rámci Národního plánu obnovy revizi výzvy č. 31_23_067 s názvem Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání prostřednictvím Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Předmětem revize je např. stanovení vzorku předkládané dokumentace za oblast kurzů dalšího vzdělávání na úrovni všech krajských poboček ÚP ČR a stanovení vzorku pro kontrolovanou dokumentaci v rámci realizovaných veřejnosprávních kontrol.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 15. 2. 2024 v rámci Národního plánu obnovy revizi výzvy č. 31_24_114 s názvem Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - bytové jednotky. Předmětem revize je navýšení maximální užitné plochy pořizovaných bytů na 200 m2.

Poslední aktualizace: 17. 4. 2024