Aktuality

AKTUALITY

03.11.2022 Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na závěrečnou konferenci projektu „Podpora implementace dětských skupin“, která se bude konat dne 8. listopadu 2022 od 8:00 do 17:30 hodin, online.

Přihlášení zde: https://eventee.co/event/60578. Účast na akci je ZDARMA. Veškeré informace najdete na webových stránkách www.dsmpsv.cz

21. 03. 2022  Vyhlášena výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. - prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit‍y dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

21. 03. 2022  Lex Ukrajina - znění přijatých zákonů, účinnost od 21.3.2022 - v pdf (130.74 kB)

21. 03. 2022  On-line aplikace Umapa - mapa užitečných a důležitých míst i služeb pro ukrajinské občany, zapojit se mohou i dětské skupiny!

18. 03. 2022  Jak navýšit kapacitu dětské skupiny (310.04 kB)

14. 03. 2022  Financování dětských skupin včetně vazby na Lex Ukrajina (453.33 kB)

14. 03. 2022  Chcete si založit dětskou skupinu? (480.81 kB) /souhrnné informace k legislativě, finacování a vazbě k Lex Ukrajina/

07. 03. 2022  Situace k Ukrajině a dětské skupiny - souhrn informací, jak se mohou dětské skupiny zapojit do podpory  (458.48 kB) 

07. 03. 2022  Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině – edu.cz - infromační postál MŠMT

27. 01. 2022  Žádost o příspěvek na provoz dětské skupiny - informace pro příspěvkové organizace obcí a krajů.

Poskytovatelé, kteří jsou příspěvkovou organizací obce nebo kraje, v aplikaci pro podání žádosti o příspěvek na provoz vyplňují číslo bankovního účtu kraje, v jehož obvodu leží, neboť prostředky jim budou v souladu se zákonem o DS poskytnuty prostřednictvím kraje. Čísla bankovních účtů zatím nejsou vyjasněna a budou poskytovatelům na těchto stránkách k dispozici nejdříve v pondělí 31. 1. 2022, v mimořádné situaci i po tomto datu.  Pole pro bankovní účet je však dodatečně editovatelné a po datu 31. 1. bude možné číslo upravit.  
Příspěvkové organizace obcí a krajů tedy musí  podat žádost o příspěvek na provoz v termínu do 31. 1. a současně je nutné vyplnit pole bankovního účtu (pole nemůže zůstat prázdné, jinak by aplikace neumožnila žádost podat). Proto prosím vyplňte v aplikaci před podáním žádosti jakékoliv číslo bankovního účtu a ihned po zveřejnění správných čísel bankovních účtů krajů ze strany MPSV, v aplikaci toto pole opravte.

  

05. 01. 2022  Byl zveřejněn Průvodce pro naplňování standardů kvality péče, základní doporučující metodický materiál pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Více zde.

10. 12. 2021  Doporučení k požárním podmínkám v souvislosti s novelou zákona č. 247/2014 Sb. - pdf /aktualizace 30.3.2022/ (94.77 kB)

09. 12. 2021 Od 1. 1. 2022 je účinné Nařízení vlády č. 391/2021 Sb., které provádí několik dílčích technických změn v katalogu prací ve veřejných službách a správě a v katalogu správních činností, mimo jiné zařazuje nově povolání pečující osoba v dětské skupině dle jednotlivých činností (náplně práce) do 6.-9. platové třídy. Netýká se mezd v soukromém sektoru. Více informací na uvedených odkazech:

https://www.mpsv.cz/web/cz/narizeni-vlady-2

https://www.mpsv.cz/documents/20142/977608/2.%29+Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+vl%C3%A1dy+%C4%8D.+391_2021.pdf/8257152a-b64f-8149-7e79-3380ac6dbda6

26. 11. 2021 Doporučení pro poskytovatele k uzavírání smlouvy s rodiči - mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří i povinnosti uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pro poskytovatele jsme připravili doporučení k uzavírání této smlouvy

26. 11. 2021 Leták pro rodiče - Jak vybrat dětskou skupinu - základní informace, rady a tipy pro rodiče 

01. 10. 2021 Novela zákona o dětské skupině  - sohrnné informace k novele zákona o dětské skupině včetně nejčastějších dotazů a odpovědí jsou zveřejněny na webu systémového projektu Podpora implementace dětských skupin

31. 08. 2021 Prezident republiky podepsal novelu zákona o dětských skupinách, jejíž účinnost je od 1.10.2021. Se změnami a novinkami v zákoně jsou současní provozovatelé služby seznamování na on-line seminářích, které v těchto dnech v rámci projektu pobíhají. Informace k novele jsou zároveň zveřejněny na webu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021.

18. 08. 2021 Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři totiž schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i strop pro platbu rodičů malých dětí za tuto službu.
Podrobnosti se dozvíte ZDE.

 

29. 07. 2021 Aktualita: Aktualizace dotační výzvy mimořádné dotace pro dětské skupiny  ZDE (1.19MB)

18. 05. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 24. května  ZDE (197.07kB)

07. 05. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 10. května ZDE

03. 05. 2021 Aktualita: Mimořádné dotační řízení pro dětské skupiny  ZDE (664.09kB)

30. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 3. května  ZDE (641.38kB)

23. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 26. dubna 2021  ZDE (650.36kB)

20. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 21. dubna 2021  ZDE (638.5kB)

09. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 12. dubna 2021 ZDE

27. 02. 2021 Aktualita: Informace pro dětské skupiny v souvislosti se zákazem poskytování služby od 1. března  ZDE (236.73kB)

23. 10. 2020 Aktualita: Stanovisko MPSV k novele zákona o dětských skupinách – jeslích ZDE

Poslední aktualizace: 3. 11. 2022