8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené seznamy jsou k nahlédnutí prostřednictvím Informačního kiosku, který je umístěn v hlavní budově ministerstva (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2) nebo v informační kanceláři v úředních hodinách.

Boj proti korupci

Problematika stárnutí populace a seniorů

Příjmy a životní úroveň

Rodinná politika

Sociální zabezpečení

Zaměstnanost

Poslední aktualizace: 2. 6. 2023