2016-2024 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Dne 2.10.2023 byl ukončen příjem žádostí ve výzvách 13, 14 a 15. Poskytovatel dotace se rozhodl navýšit alokace výzev 14 a 15 tak, aby byly podpořeny všechny podané žádosti, které úspěšně projdou procesem hodnocení a posouzení.

Dne 8.12. 2021 byly zveřejněny seznamy schválených žádostí k podpoře do 7., 8. a 12. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024.

Poslední aktualizace: 12. 10. 2023