Výzvy programu 013 310

Dne 12. 10. 2021 byla vyhlášena 12. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024. Datum zahájení příjmu žádostí 12. 10. 2021. Datum  ukončení příjmu žádostí 12. 11. 2021.

Poslední aktualizace: 12. 10. 2021