2. kolo

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje 2. kolo dotačního řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2016. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu lze podávat nejpozději do 15. června 2016.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V souvislosti se změnami v organizační struktuře MPSV byla pro rok 2016 vydána nová Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (315.16 kB), která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2015.

Formulář žádosti zde:

Na základě doporučení Výběrové komise pro dotační program na Podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a získaného bodového ohodnocení rozhodla paní ministryně o udělení dotace takto:

Výsledky 2. kola dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2016“ (285.04 kB)

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021