1. kolo

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2016. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2016 lze podávat nejpozději do 31. prosince 2015.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V souvislosti se změnami v organizační struktuře MPSV byla vydána nová Pravidla použití finančních prostředků (315.16kB) dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2015. Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu.

Na základě doporučení Výběrové komise pro dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a získaného bodového ohodnocení rozhodla dne 26. 4. 2016 paní ministryně o udělení dotace takto:

Výsledky 1. kola dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2016“. (285.04kB)

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834