2. Dotace o poskytnutí neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc