10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Adresa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Podatelna:

pondělí, středa    7:30 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek      7:30 - 16:15 hod.
pátek                 7:30 - 15:00 hod.

Adresa pro elektronické podání: posta@mpsv.cz

Boj proti korupci

Boj proti podvodným jednáním