Zpráva o stavu důchodového systému potvrzuje nutnost důchodové reformy

Zpráva o stavu důchodového systému potvrzuje nutnost důchodové reformy

5. 6. 2024

MPSV dnes do meziresortního připomínkového řízení předkládá Zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Ta vzniká každých pět let na základě požadavku zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení z roku 2017. Data, která Zpráva přináší, potvrzují nutnost přijetí důchodové reformy.

Shnutí hlavních výstupů Zprávy najdete v přiložené prezentaci, v příloze je také celý text Zprávy. Jedná se o text ve verzi před vypořádáním meziresrotního připomínkového řízení. 

Menu