Žádost o vydání potvrzení dle zákona č. 209/2020

Co k žádosti potřebuji?

Žádost o vydání potvrzení v souladu se zákonem č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Potvrzení vydává ÚP ČR na základě vyplněné žádosti nájemcem bytu.

Aby Úřad práce ČR mohl potvrzení vydat, je žadatel povinen doložit potřebné doklady. Podrobněji v tiskové zprávě.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.